Dziękujemy za udział w IV Kongresie Trendy Energetyczne 2021!
Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – za nami czwarta edycja Trendów Energetycznych! Energetyka jest dziś istotnym elementem gospodarki naszego kraju, dlatego podczas wydarzenia rozmawialiśmy o bieżących wyzwaniach stojących przed tym sektorem, ale i o trendach w zmieniającej się architekturze energetycznej. Przyjrzeliśmy się fotowoltaice, również w kontekście zmieniającej się ustawy o OZE, a także pompom ciepła oraz ich umiejscowieniu w polityce krajowej i europejskiej. Pod lupe wzięliśmy polski sektor offshore wind, wodór i jego zieloną stronę oraz działania antysmogowe. Zastanawialiśmy się także, jak poszczególne procesy przełożą się na to, jak będzie wyglądać energetyka za lat pięć, dziesięć lub dwadzieścia. Przedstawiamy RELACJĘ z IV edycji Trendów energetycznych 2021!
TRANSMISJA WIDEO
W tym roku spotkaliśmy się w formie hybrydowej: online oraz w Studiu Trendów Energetycznych! Za nami:
 • DEBATY: Rynek prosumencki w Polsce 2022, Megatrendy współczesnej energetyki, LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce, Etyka sprzedaży mikroinstalacji OZE, Dekarbonizacja ogrzewania i termomodernizacja budynków
 • ANALIZY: Od net-meteringu do net-billingu, Rozliczanie net-billingu w oparciu o stałą cenę energii, Główne kierunki i tendencje globalnej polityki klimatycznej
 • PANELE DYSKUSYJNE: Trendy technologiczne i rynkowe – rynek pomp ciepła, efektywność energetyczna, technika grzewcza, rynek fotowoltaiczny, magazyny energii, Net Zero by 2050, Fit for 55%
RELACJA
RELACJA
I DZIEŃ
RYNEK PROSUMENCKI W POLSCE 2022
IV Kongres Trendy Energetyczne 2021 rozpoczął się od Debaty poświęconej rynkowi prosumenckiemu w Polsce w 2021 roku. Eksperci omówili scenariusze rozwoju rynku prosumenckiego w kontekście systemu sprzedażowego, zmiany systemu prosumenckiego oraz potrzebę wprowadzenia okresu przejściowego.

W debacie wzięli udział: Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza, Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV, Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Andrzej Guła – Lider Polskiego Alarmu Smogowego. Moderatorem debaty był Grzegorz Burek – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia. Nie mogło również zabraknąć Poseł Jadwigi Emilewicz. W trakcie debaty pojawił się burzliwy temat nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Żałuję, że 1300 poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy OZE (UC74) opublikowanego początkiem czerwca tego roku nie zostały skonsumowane. Zorganizuję debatę dotyczącą energetyki obywatelskiej, na którą zasługują tysiące gospodarstw domowych –powiedziała Poseł Jadwiga Emilewicz o pośpiesznie wprowadzanych zmianach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zmiany modelu rozliczeń prosumentów spowodują, że rynek w 2022 roku zmniejszy się o 70% względem 2021 roku. – powiedział Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV o zmianie systemu rozliczeń prosumentów

 

ANALIZY TRENDÓW ENERGETYCZNYCH
Kolejnym punktem programu były ANALIZY TRENDÓW ENERGETYCZNYCH, które również w dużej części zostały poświęcone nowelizacji ustaw o odnawialnych źródłach energii, a także polityce klimatycznej.

Panel rozpoczął Tobiasz Adamczewski z Forum Energii, który omówił rozliczanie net-billingu w oparciu o stałą cenę energii, na podstawie analizy raportu Forum Energii.

Tobiasz Adamczewski – Forum Energii

Kolejnym prelegentem był Łukasz Pytliński – Instytut Ekonomii Środowiska, który podsumował raport Instytutu Ekonomii Środowiska omawiający energetykę prosumencką i obywatelską w opinii obywateli.

Głównym motywatorem, jeśli chodzi inwestycję we własną elektrownię fotowoltaiczną są aspekty ekonomiczne. Niekorzystna nowelizacja ustawy OZE może sprawić, że przyszli producenci będą się decydować na instalację PV jedynie ze względów hobbystycznych. – powiedział Łukasz Pytliński 

Łukasz Pytliński – Instytut Ekonomii Środowiska

Ostatnią Prelegentką w Panelu była Lidia Wojtal – Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, która omówiła główne kierunki i tendencje globalnej polityki klimatycznej w oparciu o wnioski po COP26.

Lidia Wojtal – Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, Agora Energiewende

DEBATA: MEGATRENDY WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI
W dalszej części wydarzenia odbyła się DEBATA poświęcona MEGATRENDOM WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI, która została podzielona na dwie części. W pierwszej części wzięli udział  Daniel Raczkiewicz z Kancelarii Doradztwa Rynku Energii oraz Tobiasz Adamczewski z Fundacji Forum Energii. Ze Studiem Trendów Energetycznych połączyli się również Piotr Woźny – Prezes ZE PAK oraz Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Moderatorem debaty był Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV, który rozmawiał z uczestnikami debaty na temat instalacji prosumenckich i ich dalszym rozwoju, o największych wyzwaniach spółek obrotu, rynku farm PV, a także rynku energetycznym za 10 lat.

W trakcie debaty padło pytanie o zmianę systemu prosumenckiego z opustowego na net-billingowy. Woźny podkreślił, że budowa energetyki prosumenckiej to przygoda, w którą włożył dużo serca i energii, jeszcze jako prezes NFOŚiGW i pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

– Rozumiem powody. Popularność ruchu prosumenckiego i to, że Polacy swoimi portfelami głosują na instalacje fotowoltaiczne, zaskoczyło energetykę zawodową w Polsce. Mam wrażenie, że cała ta operacja, zmiana, nie została dobrze zakomunikowana i opowiedziana. Jest wrażenie gigantycznej presji czasowej i zabierania niezwykle korzystnego rozwiązania ludziom. Rozumiejąc racje techniczne i intencje osób promujących tę zmianę, myślę, że bardzo słabo zostało to zrobione od strony komunikacyjnej – wskazał Woźny.

Piotr Woźny – Prezes ZE PAK

W drugiej części debaty poświęconej MEGATRENDOM WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI wzięli udział Lidia Wojtal – Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, Agora Energiewende, Paweł Wróbel – Ekspert POBE, Gate Brussels oraz Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Lidia Wojtal – Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, Agora Energiewende, Paweł Wróbel – Ekspert POBE, Gate Brussels, Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

 

W trakcie debaty, eksperci omawiali między innymi konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej Polski.

Transformacja energetyczna Polski może utknąć, jeśli nasza sieć nie będzie przystosowana do wyzwań z nią związanych. Stoimy w obliczu ogromnych wyzwań. Biorąc pod uwagę to na czym ma opierać się Polska energetyka w przyszłości, elementem hamującym w naszej transformacji energetycznej może okazać się dystrybucja energii elektreycznej. Mamy bardzo ambitne plany co do morskiej energetyki wiatrowej, ale na nic się to nie zda, jeżeli nie będziemy mogli przyłączyć morskich farm wiatrowych do sieci i wykorzystać tej energii. – powiedział Paweł Wróbel

Ważne miejsce w debacie zajęła również kwestia zielonego wodoru.

Polska w przyszłości ma szansę na bycie liderem w wykorzystaniu wodoru w ogrzewnictwie” – zauważył Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

DEBATA: LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce
Ostatnim elementem I dnia Kongresu była DEBATA: LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce. Eksperci rozmawiali o tym, jak wykorzystać transformacje energetyczną, by równocześnie rozbudować polską produkcję i włączyć lokalną gospodarkę do globalnego łańcucha dostaw, czy europejska gospodarka jest w stanie wypełnić lukę po przerwach w dostawach Azjatyckiego Tygrysa, jakie są bariery administracyjne, biznesowe i mentalne.

W debacie wzięli udział Piotr Dziadzio – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Jarosław Kotyza – Instytut Miękinia przy AGH , Robert Galara – Wiceprezes Galmet, Edyta Witkowska – Dyrektor zarządzający Bruk-Bet Fotowoltaika, Sebastian Walerysiak – Prezes Zarządu Viessmann, Dawid Cycoń – Prezes ML System, Ewa Owczarz – Wiceprezes Corab, Moderatorem debaty był Grzegorz Burek – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia.

W trakcie debaty przedstawiciele polskich spółek przedstawili własną perspektywę rozwoju łańcucha dostaw dla sektora fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Padły także pytania o opinie na temat zmian systemu prosumenckiego oraz budowę polskiej Gigafabryki PV oraz pomp ciepła.

I Dzień Trendów Energetycznych zakończyła uroczysta GALA, podczas której został przyznany tytuł TRENDERA 2021! W tym roku tytuł Trendera został przyznany Tomaszowi Zubilewiczowi – polskiemu dziennikarzowi oraz prezenterowi telewizyjnemu i radiowemu! Gratulujemy!

Tomasz Zubilewicz – Trender 2021

II DZIEŃ
II dzień IV Kongresu Trendy Energetyczne 2021 rozpoczął się od uroczystej inauguracji oraz wprowadzenia do debaty Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Panel rozpoczął Timothy Goodson z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który omówił specjalny raport IEA dotyczący celu Net Zero by 2050.

Timothy Goodson – Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Kolejny punktem programu była prezentacja Pawła Wróbla – eksperta POBE, który omówił jakie zmiany dla sektora budynków przyniesie unijny pakiet „fit for 55”.

Paweł Wróbel – ekspert POBE, Gate Brussels

Następnie, długofalową Strategię Renowacji Budynków z 2021 w dokumencie rządowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawił Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Andrzej Kaźmierski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

DEBATA POBE - DEKARBONIZACJA OGRZEWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
Po wprowadzeniu, przeszliśmy do właściwej części wydarzenia, czyli debaty POBE pt. “DEKARBONIZACJA OGRZEWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”. Wzięli w niej udział: Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Marek Miara – ISE Fraunhofer, Paweł Wróbel – ekspert POBE, Gate Brussels oraz Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Moderatorem debaty był Grzegorz Burek – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia. Eksperci poruszyli między innymi temat, czy transformacja energetyczna w zakresie budynków dotyczy tylko zmiany stosowanych technologii w ogrzewnictwie, czy także zmiany zachowań użytkowników końcowych. Wypowiedzieli się również na temat odejścia od paliw kopalnych w ciepłownictwie i skutków dla rynku, a także o finansowaniu termomodernizacji budynków.

Po debacie odbyło się uroczyste podpisanie POROZUMIENIA BRANŻOWEGO NA RZECZ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, które rozszerzyło POBE o kolejne organizacje członkowskie. Porozumienie podpisali przedstawiciele:

 • Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 • Polskiej Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 • Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 • Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS)
 • Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV)
 • Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)
 • Stowarzyszenia Polska Wentylacja (SPW)
 • Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 • Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 • Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)

Przedstawiciele POBE

 

TRENDY TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE - RYNEK POMP CIEPŁA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, TECHNIKA GRZEWCZA
Kolejnym punktem programu był Panel poświęcony Trendom technologicznym w kontekście rynku pomp ciepła, efektywności energetycznej i techniki grzewczej. Eksperci rozmawiali o alternatywach ogrzewania, notowaniach czynników chłodniczych, dekarbonizacji ogrzewania, rynku pomp ciepła i jego przyszłości, a także wyzwaniach dla deweloperów w obliczu nadchodzących zmian w źródłach ogrzewania budynków wielorodzinnych. W panelu prowadzonym przez Grzegorza Burka – Prezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego GLOBEnergia wzięli udział: Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Marek Miara – ISE Fraunhofer, Dawid Pantera – Viessmann, Maciej Ferdek – Mitsubishi Electric, Maciej Czop – Prezes Zarządu Immergas Polska, Andrzej Oczoś – Galmet.

 

ZOBACZ PANEL: RYNEK POMP CIEPŁA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, TECHNIKA GRZEWCZA

TRENDY TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE - RYNEK FOTOWOLTAICZNY, MAGAZYNY ENERGII
Po tematach poświęconych pompom ciepła przeszliśmy do tematów związanych z fotowoltaiką. W panelu “Trendy technologiczne i rynkowe – Rynek Fotowoltaiczny, Magazyny Energii” Anna Będkowska – Redaktor prowadząca portalu Globenergia rozmawiała z ekspertami z branży PV o domach przyszłości, komercyjnym rynku PV, a także rozwiązaniach wodorowych. W panelu wzięli udział Michał Marona – SolarEdge, Marcin Jędrachowicz – Jinko Solar, Katarzyna Sidzina – Fronius, Maciej Piliński – Fronius, Paweł Wiktorowicz – Corab.

ZOBACZ PANEL: RYNEK FOTOWOLTAICZNY, MAGAZYNY ENERGII

DEBATA: ETYKA SPRZEDAŻY MIKROINSTALACJI OZE
Ostatnim punktem programu IV Kongresu Trendy Energetyczne była debata poświęcona etyce sprzedaży mikroinstalacji OZE. Eksperci rozmawiali o tym jak zapobiec nieuczciwym praktykom, wadliwym mikroinstalacjom i oszukanym klientom i jakie zachowania zasługują na potępienie. W debacie wzięli udział Maciej Borowiak – Brewa; Michał Szewczyk – Bison Energy; Marcin Krzyżanowski – Solgen; Paweł Zabielski – OZE Projekt; Moderatorem debaty był Grzegorz Burek. Połączył się z nami również Artur Nowak-Gocławski z Grupy ANG S.A.

17 listopada, równolegle z II dniem Kongresu odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w sprawie projektu nowelizacji o OZE, która przewiduje likwidację systemu opustowego oraz wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2022 roku systemu net-billingowego. W posiedzeniu uczestniczył między innymi Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, który na gorąco, zaraz po spotkaniu połączył się z Redakcją Globenergia. Bogdan Szymański zrelacjonował dla uczestników kongresu ustalenia z posiedzenia komisji, dzieląc się informacją, że okres przejściowy ma szansę zostać przedłużony.

Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Na koniec, Maciej Borowiak z Brewa, Michał Szewczyk z Bison Energy, Marcin Krzyżanowski z Solgen oraz Paweł Zabielski z OZE Projekt, podpisali list intencyjny w ramach powołania inicjatywy FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY.

DZIĘKUJEMY!
Wszystkim, którzy uczestniczyli w IV Kongresie Trendy Energetyczne 2021 serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

Anna Będkowska i Grzegorz Burek – Globenergia

Program
Program wydarzenia

Które technologie mają szanse na rozwój a które znikną z rynku? Które regulacje wpływają na zmiany?

Uczestnicy
Nasi eksperci
Prelegenci

Jadwiga Emilewicz

[Poseł na Sejm IX kadencji]
  Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego...

Timothy Goodson

[Międzynarodowa Agencja Energii]
Timothy Goodson jest analitykiem i specjalistą ds. modelowania w Międzynarodowej Agencji Energii,...

Andrzej Kaźmierski

[Ministerstwo Rozwoju i Technologii]
Andrzej Kaźmierski aktualnie jest zastępcą dyrektora w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od...

Piotr Woźny

[Prezes zarządu ZE PAK SA]
Piotr Woźny – Prezes Zarządu ZE PAK SA.  Z wykształcenia jest radcą prawnym, ukończył Wydział...
Zapoznaj się
Najnowsze informacje
Aktualności
FotowoltaikaPompy ciepła
[ 17 listopada, 2021 by GLOBEnergia ]

Local content, czyli wyzwania produkcji komponentów OZE w Polsce (RELACJA)

Podczas Kongresu Trendy Energetyczne 2021, organizowanego przez redakcję GLOBEnergia.pl, nie obyło się bez dyskusji na temat udziału rodzimych firm w łańcuchu dostaw. Przedstawiciele polskich spółek przedstawili własną perspektywę rozwoju łańcucha dostaw dla sektora fotowoltaiki oraz...

Konferencja
[ 16 listopada, 2021 by GLOBEnergia ]

Tytuł Trendera 2021 przyznany! Znamy laureata

TRENDER ENERGETYCZNY to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Podczas Gali IV Kongresu Trendy Energetyczne została wyróżniona kolejna, ważna dla branży...

Pompy ciepła
[ 16 listopada, 2021 by GLOBEnergia ]

Dziadzio: To najlepszy czas na rozwój polskich technologii pomp ciepła

Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju, był jednym z uczestników debaty na temat udziału polskich firm w łańcuchu dostaw dla sektora OZE oraz pomp ciepła. Wyraził przekonanie, że powstały w Miękini Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy przełoży się...

RELACJA
III Trendy Energetyczne 2020 już za nami!
500.00 zł
BILET TYPU STANDARD

2 dni

Standardowa cena obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. 

Bilet obejmuje: materiały kongresowe, wyżywienie, wejście na bankiet

Bilet nie obejmuje zakwaterowania.

300.00 zł
BILET ULGOWY

2 dni

Standardowa cena obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. 

Bilet obejmuje: materiały kongresowe, wyżywienie,

Bilet nie obejmuje zakwaterowania, pakietu wieczornego z bankietem
oraz dostępu do Wielobranżowego Raportu Trendów Energetycznych

Bilety
[Wybierz rodzaj]
Bilety i rejestracja

KONGRES TRENDY ENERGETYCZNE – DLA KOGO?

 • producentów i dystrybutorów urządzeń grzewczych i technologii fotowoltaicznych
 • branży energetycznej, praktyków i firmy wykonawcze
 • przedstawicieli i dostawców technologii elektromobilności
 • przedstawicieli stowarzyszeń branżowych i pracowników naukowych, władz państwowych

Poznaj Partnerów i Sponsorów

„Trendy Energetyczne” to możliwość promocji oraz współpracy merytorycznej.

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat

Partnerzy

2021

ostatnie wolne miejsca

Nie może Cię tam zabraknąć!

*oferta ważna do 15/11/2021