fbpx
Czyste Powietrze
[ Październik 27, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Orzeł: To nie koniec zmian w programie Czyste Powietrze

7 października 2020 r., podczas pierwszego dnia III Trendów Energetycznych 202, wystąpił pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze, Bartłomiej Orzeł. Przedstawiciel rządu powiedział o obecnych zmianach w programie oraz zapowiedział dalsze zmiany.

Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze wyraził przekonanie, że tegoroczne Trendy Energetyczne przyniosą szereg ważnych rozwiązań dla polskiej energetyki, również dla programu Czyste Powietrze, który jest dla rządu flagowym projektem modernizacyjnym i nadal pozostaje on priorytetem – podkreślił.

Myślę, że nie musimy się nawzajem przekonywać, że walka z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem w Polsce, jest istotnym problemem nie tylko dużych miast takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław, ale także miast mniejszych. Osoby ubogie energetycznie to społeczności, do których musimy skierować bardzo dużą pomoc. Taki cel od początku został postawiony przed programem Czyste Powietrze, który rozpoczynał go mój poprzednik Piotr Woźny. Dzisiaj kontynuuję jego misję – powiedział Bartłomiej Orzeł.

Priorytet w Krajowym Planie Odbudowy

Przedstawiciel rządu powiedział o dofinansowaniu programu Czyste Powietrze. Jest dziś potrzeba dofinansowania programu Czyste Powietrze ze środków Uniii Europejskiej. 103 mld zł, które planowane są do wydania w perspektywie dziesięcioletniej, będą opierać się przede wszystkim na środkach unijnych. Pełnomocnik poinformował, że program Czyste Powietrze został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy jako priorytet. Wartość projektu opiewa na 8 mld euro.

To są niebagatelne pieniądze, które mogą wzmocnić nasz program, a obok tego będą uzupełniane środkami krajowymi. Wszyscy wiemy, że środki unijne mają ograniczenia, jeżeli chodzi o projekty gazowe. Nie da się ukryć, że to właśnie projekty gazowe, obok pomp ciepła i innych zeroemisyjnych źródeł, będą kluczowe dla rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce – tłumaczył podczas Trendów Energetycznych 2020 Bartłomiej Orzeł.

Pełnomocnik zapowiedział, że planowana jest szeroka kampania edukacyjna i informacyjna. Rząd chce, aby wszyscy Polacy mieli możliwość dowiedzenia się o programie Czyste Powietrze.

Podwyższony poziom

21 października br., po ponad 5 miesiącach od uruchomienia podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze 2.0., został uruchomiony podwyższony poziom. Bartłomiej Orzeł poinformował, że weszły zmiany, które wymagają na gminach wydawanie zaświadczeń o dochodach dla tych osób średniego szczebla, bardziej uboższych, i pozwalają uzyskać podwyższony poziom dofinansowania.

Szacujemy, że nawet kilkadziesiąt procent beneficjentów znajdzie się w grupie osób, które będą uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania. Musimy o tym informować – podkreślił Orzeł.

System bankowy w Czystym Powietrzu

Pełnomocnik poinformował także, że toczą się kolejne prace, związane z włączeniem systemu bankowego do programu Czyste Powietrze. Orzeł tłumaczył, że trzeba szukać “proaktywnych” klientów, którzy pomogą wykorzystać w pełni potencjał Czystego Powietrza, gdyż jest również w ich interesie, żeby dotrzeć z programem Czyste Powietrze do Polaków.

Tutaj widzimy istotną rolę zarówno koncernów energetycznych, jak i banków. Nie da się ukryć, że wielu instalatorów, wiele osób z branży reklamuje oprócz swoich usług także program Czyste Powietrze, za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Jest to wasza praca, którą wkładacie w rozwój programu Czyste Powietrze, wasz wkład w to, że polskie powietrze jest coraz mniej zanieczyszczone. – powiedział Orzeł.

Program prefinansowania dla osób najuboższych

Pełnomocnik poinformował, że rozpoczynają się prace nad programem prefinansowania dla osób najuboższych, które nie są w stanie pozwolić sobie na inwestycje z własnych środków. Orzeł poinformował, że rozmawiał już z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką na ten temat. Rozwiązania są szukane także wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, gdyż jest to też kluczowy resort, który ma odegrać istotną rolę w reformowaniu programu Czyste Powietrze.

Budownictwo wielorodzinne

Rząd szuka rozwiązań dla budownictwa wielorodzinnego. Prace nad reformą Czystego Powietrza toczą się. Pełnomocnik zauważył, że ciągle zmienia się jednak otoczenie społeczne.

Pamiętam swoje początki w Polskim Alarmie Smogowym (PAS). Zastanawialiśmy się z Andrzejem Gułą, jak wpisać polski kocioł na węgiel szóstej klasy do planu Morawieckiego, żeby się tam znalazł, żeby taki kocioł powstał. Dziś widzimy, że absolutnym hitem stają się pompy ciepła – zeroemisyjne źródła ogrzewania, ogrzewnictwa. To otoczenie społeczne też się zmienia i program Czyste Powietrze będzie ewoluował w kolejnych latach wraz z otoczeniem społecznym. Będziemy dostosowywać się do potrzeb, do możliwości Polaków – powiedział Orzeł.

To nie koniec reform programu Czyste Powietrze

Pełnomocnik rządu podkreślił, że z roku na rok potrzeby są coraz wyższe, zwiększają się także dochody Polaków, i są to jedne z wielu czynników, które są brane pod uwagę przy zmianach w programie rządowym. Orzeł zapowiedział, że “to na pewno nie jest koniec reformy i zmian w programie Czyste Powietrze”. Pełnomocnik wyraził przekonanie, że program będzie się zmieniał, będzie coraz efektywniejszy. Wyraził nadzieję, że podczas forum, jakim są Trendy Energetyczne 2020, uda się wypracować rozwiązania ku temu, by nie tylko program był efektywniejszy, ale żeby jakość powietrza stawała się faktem.

Biuro prasowe Trendów Energetycznych 2020

Czyste Powietrze
[ Czerwiec 10, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

E-wnioski w Czystym Powietrzu uruchomione!

15 maja 2020 roku została uruchomiona nowa edycja programu Czyste Powietrze, wspierającego walkę ze smogiem i przejście na gospodarkę niskoemisyjną w gospodarstwach domowych. Zgodnie z zapowiedziami, na przełomie maja i czerwca miała zostać uruchomiona internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Właśnie dziś ta platforma została uruchomiona, a wnioskodawcy mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną! E-wnioski są już dostępne w serwisie http://gov.pl

Pięć miesięcy ciężkiej pracy żeby zintegrować rozproszone systemy IT NFOSiGW i WFOSi z profilem zaufanym, ePUAP i http://gov.pl. Warto było. – napisał na swoim twitterze Piotr Woźny

Jak złożyć wniosek do programu?

O procedurze wypełniania wniosku do nowej wersji programu Czyste Powietrze pisaliśmy TUTAJ. Sprawdź szczegóły!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska opracował 9 kroków do złożenia wniosków do programu, bez wychodzenia z domu!

czyste powietrze

9 kroków do dotacji w programie Czyste Powietrze źródło: NFOŚiGW

  1. Wejdź na rządowy portal gov.pl w zakładkę “Nieruchomości i środowisko”, a następnie do opcji “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”
  2. Kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK
  3. Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl
  4. Wybierz sposób logowania
  5. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowaie
  6. Sprawdź wypełniony wniosek
  7. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych
  8. Podpisz wniosek elektonicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
  9. Wyślij dokumenty, czyli wniosek z załącznikami (potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na e-mail)

Teraz dotacja na niskoemisyjne urządzenia i termomodernizację jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki!

Osoby, które nie mają profilu zaufanego i nie mogą złożyć e-wniosków w serwisie http://gov.pl, nadal mogą skorzystać ze ścieżki na Portalach Beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Czyste Powietrze
[ Maj 15, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Rusza Czyste Powietrze 2.0!

Dziś, 15 maja 2020 roku startuje nowa odsłona Programu Czyste Powietrze, której procedury zostały znacznie uproszczone. Jakie zmiany i uproszczenia zostały przewidziane w nowej wersji programu? Przedstawiamy 10 najważniejszych.

1.Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

W dotychczasowej wersji programu Czyste Powietrze funkcjonowało aż 7 grup dochodowych, w których dotacja była uzależniona od dochodu. W nowej wersji są to 2 grupy: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.

Roczny dochód osoby w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta i nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego. W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT jest uwzględniony podział zsumowanego dochodu, a do programu jest brane pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.

W przypadku grupy z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego w gminie.

Na razie z nowego regulaminu programu będą mogły skorzystać osoby z podstawowej puli dofinansowania, gdyż podwyższony poziom wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych.

2.Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Do tej pory czas rozpatrywania wniosków wynosił w teorii 90 dni. W praktyce, niektórzy czekali nawet 300 dni. Dzięki uproszczeniu procedury oraz uruchomieniu elektronicznego kanału składania wniosków, czas ich rozpatrywania może zostać skrócony do 30 dni.

Na skrócenie procedury miały wpływ takie czynniki jak:
– rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych (np. budynków i urządzeń)
-rezygnacja ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów
-składanie oświadczeń zamiast dołączania dokumentów

3.Uproszczenie wniosku o dotację

Formularz wniosku został uproszczony. Nie ma w nim konieczności podawania danych technicznych dotyczących budynku, czy też urządzenia. Zrezygnowano ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów, na rzecz składania oświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie o dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania.

4.Możliwość składania wniosków online

Na przełomie maja i czerwca zostanie uruchomiony elektroniczny kanał składania wniosków – w serwisie gov.pl, za pośrednictwem którego będzie można złożyć e-wniosek.

Cały czas będzie istniała możliwość wypełnienia wniosku przez portal beneficjenta, a następnie przesłania wydrukowanego wniosku z załącznikami do odpowiedniego WFOSiu lub gminy.

5.Włączenie banków do formuły

Jako rekomendacja Banku Światowego i Komisji Europejskiej, od września, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, do Programu Czyste Powietrze zostają wdrożone banki. W banku będzie można starać się o finansowanie uzupełniające i pomostowe.

6.Wzmocnienie współpracy z gminami

W nowej wersji Programu, dużo większy nacisk będzie położony na współpracę z gminami. Jedną z najważniejszych zmian w tym obszarze, jest możliwość połączenia dotacji z programu gminnego i z Czystego Powietrza, na to samo przedsięwzięcie.

7.Integracja z Programem Mój Prąd

Na instalację fotowoltaiczną w starej wersji Programu Czyste Powietrze można było otrzymać jedynie pożyczkę. Nowa wersja to niejako integracja z programem Mój Prąd, bo wnioskodawca może oprócz wymiany źródła ciepła starać się o dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na mikroinstalację PV. Wystarczy jeden wniosek.

8.Poziomy dotacji powiązane z efektem ekologicznym

Im bardziej ekologiczne jest urządzenie, tym większą dotację na nie można uzyskać. Największą dotację można uzyskać na połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i rekuperacją.

9.Dotacja na termomodernizację dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.

Z programu Czyste Powietrze będą mogły skorzystać również te osoby, które już mają efektywne źródło ciepła. Dofinansowanie będą mogły przeznaczyć na realizację zadań związanych z ociepleniem, czy wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Ten punkt oznacza również możliwość powtórnego skorzystania z Programu Czyste Powietrze!

10.Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych a nawet zakończonych

Nowa wersja Programu wprowadziła możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych. Realizację można rozpocząć 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Warunkiem jest to, by wydatki były poniesione po 15 maja 2020 roku.

Jak podkreślił prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji prasowej, która odbyła się 14 maja 2020 r. w Pałacu Prezydenckim, zostały podjęte zdecydowane działania, zmierzające do likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach. Program Czyste Powietrze to ponad 100 mld zł, które pozwolą na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

Źródła: Webinarium Akademia Czystego Powietrza, gov.pl

Czyste Powietrze
[ Sierpień 2, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

O koniecznych zmianach w programie Czyste Powietrze od Porozumienia POBE!

POBE przekazało do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych dotyczących zasad działania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag