EnergetykaKoszty energii
[ 14 lipca, 2021 by Maria 0 Comments ]

Kolejne kroki na drodze do polskich wiatraków na Morzu Bałtyckim

Największy polski producent energii elektrycznej PGE Polska Grupa Energetyczna oraz duński potentat wiatrowy Ørsted wybrały konsorcjum Geoquip Marine i MEWO do realizacji badań geotechnicznych dna morskiego. Prace dotyczą farm morskich Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW na Morzu Bałtyckim. Ponadto według doniesień medialnych duński producent turbin wiatrowych Vestas rozpoczął rozmowy techniczne z Portem Gdynia.

Badania geotechniczne na Morzu Bałtyckim

Badania podłoża gruntowego dna morskiego to jeden z kluczowych elementów przygotowania do budowy instalacji offshore wind. W zakres prac wchodzi wykonanie głębokich odwiertów, badań wykonywanych w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych (tzw. sondowania CPT), płytkich odwiertów, a także przeprowadzenie badań laboratoryjnych na morzu i lądzie.

Realizacja prac związanych z badaniami podłoża jest niezbędna do uzyskania finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych.

– Należy podkreślić, że wykonawca wybrany do przeprowadzenia badań to konsorcjum stworzone z polskiego przedsiębiorstwa MEWO S.A. oraz szwajcarskiej firmy Geoquip Marine. Wybór konsorcjum, w skład którego wchodzi polska firma jest potwierdzeniem celu, jaki stawia sobie Grupa PGE, aby polskie firmy odegrały istotną rolę w projekcie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – powiedziała Monika Morawiecka, Prezes Zarządu PGE Baltica.

Ørsted i należąca do PGE spółka PGE Baltica będą wspólnie rozwijać, budować i obsługiwać Morską Farmę Wiatrową Baltica. Farma wiatrowa w przyszłości będzie zajmować w przybliżeniu powierzchnię odpowiadającą wielkości Warszawy. Na tak dużym terenie, podłoże gruntowe może być bardzo zróżnicowane. Dlatego też niezbędna jest czteroetapowa analiza. Pierwszy jej etap to rozpoznanie geofizyczne, które w przypadku tej inwestycji zostało już zrealizowane. Drugi, którego dotyczy właśnie podpisana umowa z konsorcjum Geoquip Marine oraz MEWO S.A., to wstępne badanie geotechniczne. Dzięki pozyskaniu informacji na temat struktury geologicznej będzie możliwe wykonanie kolejnych analiz inżynieryjnych oraz projektów technicznych dla fundamentów, konstrukcji wsporczych turbin, stacji transformatorowych, a także kabli.

Rozmowy Vestasa z Port Gdynia

Duński producent turbin wiatrowych Vestas rozpoczął rozmowy techniczne z Portem Gdynia, które będą motorem rozwoju portu jako kluczowej infrastruktury dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Współpraca ma na celu wspieranie atrakcyjności port jako głównego hubu dla zbliżającej się rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Vestas i Port Gdynia współpracują w zakresie wielu tematów, w tym różnych wymagań dotyczących miejsca wstępnego montażu morskiej energetyki wiatrowej. Vestas i Port Gdynia prowadzą m.in. serię dyskusji, w których Vestas podzielił się specyfikacjami technicznymi wymaganymi do obsługi turbiny wiatrowej V236-15,0 MW.

Według założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku nasz kraj ma w planach zainstalowanie 8-11 GW mocy na Morzu Bałtyckim w postaci morskich farm wiatrowych. Wartość projektu oscyluje na poziomie 130 mld zł. Offshore wind cieszy się także poparciem wśród polskiego społeczeństwa – 76 proc. badanych Polaków chciałoby konsumować energię elektryczną z morskich farm wiatrowych.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna/Ørsted/Vestas

Koszty energii
[ 10 września, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Tylko 5% firm z sektora MŚP korzysta z odnawialnych źródeł energii!

Choć rozproszona energetyka odnawialna się rozwija, okazuje się, że udział firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które wykorzystują OZE jest stosunkowo niewielki. Tylko 5% firm z sektora MŚP korzysta z odnawialnych źródeł energii! Z czego to wynika?

W ramach raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” wykonanego na zlecenie EFL S.A., ICAN Institute przeprowadził badanie, w którym udział wzięli właściciele, współwłaściciele i osoby odpowiedzialne za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. Instytut przeprowadził w sumie 500 wywiadów. Wśród ankietowanych 40% stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, 30% mali przedsiębiorcy zatrudniający do 49 osób i 30% średni przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób.

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że jedynie 5% firm z sektora MŚP korzysta z OZE i tylko 11% planuje z zielonej energii korzystać w przyszłości. Z czego wynikają takie wyniki?

Bariery

Niewielki procent wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród małych i średnich przedsiębiorstw na pewno nie wynika z nieświadomości, gdyż o elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszało ponad 90 procent badanych. Główne bariery, które przedsiębiorcy wymienili w ankiecie dotyczą finansów. 87% firm z sektora MŚP wskazało wysokie koszty inwestycyjne jako barierę, 79% długi okres zwrotu z inwestycji, a 56% brak dofinansowania lub jego zbyt niską kwotę.

bariery oze

Bariery inwestycji w OZE, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Inne bariery wymieniane są już znacznie rzadziej. Dla 22% przedsiębiorców z sektora MŚP barierę stanowią skomplikowane procedury, dla 22% brak wiedzy, dla 21% aktualne koszty energii nie stanowią znaczącego problemu, a 11% nie ma warunków do inwestycji.

Co mogłoby zachęcić przedsiębiorców do inwestycji?

Skoro barierą są finanse, to do inwestycji przedsiębiorców mogłyby przekonać zachęty finansowe. Dla 71% procent zachętę stanowiłby łatwiejszy dostęp do finansowania, dla 59% tańsza technologia, a dla 46% wyższe dopłaty lub ulgi finansowe.

Zachęty do inwestycji w OZE, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

39% ankietowanych jako zachętę wymieniło większy dostęp do technologii, 20% jej wyższą wydajność, a tylko 12% mniej restrykcyjne przepisy.

Na jakie technologie stawiają przedsiębiorcy?

Tylko 5% firm z sektora MŚP korzysta z OZE, a 11% jest zainteresowanych inwestycją w przyszłości. Jakie technologie najbardziej przekonują przedsiębiorców?

Największa część MŚP – 4% korzysta z fotowoltaiki. Pozostałe technologie wspólnie uzupełniają się do 1%. Wśród planowanych inwestycji również góruje fotowoltaika. 8% MŚP planuje w nią zainwestować. Na drugim miejscu są pompy ciepła, w które planuje zainwestować 2% firm, 1% planuje zainwestować w energetykę wiatrową.

OZE w MŚP, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Największe zainteresowanie fotowoltaiką może wynikać z faktu, że od sierpnia 2019 roku firmy – z pewnymi wyjątkami – mogą uzyskiwać status prosumentów ustawowych uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji OZE. Z definicji prosumenta wyłączeni zostali jedynie przedsiębiorcy, których podstawową działalnością jest produkcja energii.

Jak przedsiębiorcy finansują inwestycje?

Odpowiedź jest prosta: na pewno nie za gotówkę.. Zdecydowana większość firm z sektora MŚP, bo aż 86%, finansuje zielone inwestycje przy wykorzystaniu kredytu. 12% stawia na leasing. Nie ma w tym nic dziwnego biorąc pod uwagę, że oferta leasingowa dla OZE jest stosunkowo uboga w porównaniu z ofertą kredytową.

Sposób finansowania OZE, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Leasing biorą pod uwagę najczęściej średnie firmy. Im mniejsza firma, tym rzadziej stosuje ten rodzaj finansowania.

Według przeprowadzonego badania, mikrofirmy stosują leasing w 12% przypadków, małe firmy w 23%, a średnie firmy w 35% przypadków.

Źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Koszty energii
[ 6 czerwca, 2019 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Skok cen uprawnień do emisji był tak spektakularny, że spowodował upadek wielu mniejszych spółek obrotu energią!

W ustawie o dopłatach do cen energii, spółki obrotu zostały zmuszone do przywrócenia klientom cen energii sprzed 30 czerwca 2018 roku.