Patron
[ 19 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

WFOŚiGW w Katowicach patronem honorowym Trendów Energetycznych 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach objął honorowym patronatem III edycję Trendów Energetycznych, które odbędą się w dniach 27-29 października 2020 roku w formule online.

Trendy Energetyczne organizowane przez Redakcję GLOBEnergia to miejsce spotkań praktyków i ekspertów sektora energetycznego, w szczególności branży odnawialnych źródeł energii. Tegoroczne Trendy Energetyczne 2020 są także miejscem dyskusji na temat transformacji energetycznej, jak i przyszłości sektora energii. Patronat WFOŚiGW jest wyrazem aprobaty dla naszej działalności, za co bardzo dziękujemy. W Programie wezmą udział eksperci, przedsiębiorcy oraz analitycy, na co dzień funkcjonujący w sektorze energetyki. Przyznany patronat jest także szczególnym uznaniem dla ich wiedzy. W trakcie wydarzenia zostaną podjęte dyskusje na tematy związane z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz zrównoważonym rozwojem.

Szczegółowe informacje na temat WFOŚiGW w Katowicach można znaleźć TUTAJ

W Programie eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zachęcamy do udziału w Trendach Energetycznych!

 • 27 października 2020 – główne obrady
 • 28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl

Patron
[ 16 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

WFOŚiGW w Krakowie patronem honorowym Trendów Energetycznych 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie objął honorowym patronatem III edycję Trendów Energetycznych, które odbędą się w dniach 27-29 października 2020 roku w formule online.

Trendy Energetyczne organizowane przez redakcję GLOBEnergia to miejsce spotkań praktyków i ekspertów sektora energetycznego, w szczególności branży odnawialnych źródeł energii. Tegoroczne Trendy Energetyczne 2020 to także miejsce dyskusji na temat transformacji energetycznej jak i przyszłości sektora energii. Patronat WFOŚiGW jest wyrazem aprobaty dla naszej działalności, za co bardzo dziękujemy. Udział w Programie biorą eksperci, przedsiębiorcy oraz analitycy, na co dzień funkcjonujący w sektorze energetyki. Przyznany patronat jest także szczególnym uznaniem dla ich wiedzy. W trakcie wydarzenia zostaną podjęte dyskusje na tematy związane z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz zrównoważonym rozwojem.

Szczegółowe informacje na temat WFOŚiGW w Krakowie można znaleźć TUTAJ

W trakcie Trendów Energetycznych eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid. WFOŚiGW w Krakowie będzie reprezentował podczas wydarzenia Kazimierz Koprowski – prezes zarządu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zachęcamy do udziału w Trendach Energetycznych!

 • 27 października 2020 – główne obrady
 • 28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl

 

Patron
[ 14 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne dołączyło do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

PSG promuje geotermię poprzez informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie. Ponadto stowarzyszenie na co dzień dostarcza informacje o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania.

Stowarzyszenie współpracuje z ciepłowniczymi zakładami geotermalnymi oraz uzdrowiskami stosującymi wody geotermalne w zakresie wymiany doświadczeń w wykorzystaniu energii geotermalnej. PSG prowadzi także współpracę krajową i międzynarodową w zakresie rozwoju wiedzy dotyczącej szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, centralne ciepłownictwo, pompy ciepła, zastosowania w lecznictwie i rekreacji, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, aspekty ekologiczne i społeczne).

Szczegółowe informacje dotyczące PSG i jego aktywności można znaleźć na stronie energia-geotermalna.org.pl

 

Patron
[ 13 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Związek Województw RP patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP) dołączył do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych.

Misją Związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. ZWRP reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspiruje oraz podejmuje inicjatywy, mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpracuje międzynarodowo na poziomie regionów oraz realizuje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.


Zapraszamy do śledzenia działalności związku (ZWRP).


 

Patron
[ 13 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Krajowa Izba Klastrów Energii patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Klastrów Energii dołączył do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

Krajowa Izba Klastrów Energii jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Izba reprezentuje interesy podmiotów:
– prowadzących działalność wytwórczą, przetwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną, handlową, naukową, rozwojową, związaną z magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybuowaniem, bilansowaniem (lub)
– prowadzących poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż (lub)
– upowszechniających lub doskonalących normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (lub)
– opiniujących lub przygotowujących projekty rozwiązań, w tym projekty przepisów i aktów prawnych (lub)
– oceniających i analizujących efekty wdrażania i funkcjonowania przepisów i aktów prawnych.

Zapraszamy do śledzenia działalności KiKE.

 

Patron
[ 13 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Trendy Energetyczne 2020 pod patronatem medialnym magazynu Wszystko Działa!

Magazyn Nowoczesnego Instalatora “Wszystko Działa!” objął patronat medialny nad III edycją Trendów Energetycznych 2020!

Dwumiesięcznik „Wszystko Działa. Magazyn Nowoczesnego Instalatora” to pierwszy na rynku magazyn dla instalatorów b2b o szerokich horyzontach. Magazyn powstał wspólnymi siłami Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora Targów Instalacje.

Magazyn zapewnia:

 • bogactwo rozwiązań instalacyjnych do zastosowania w codziennej praktyce
 • obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych
 • nowości rynkowe
 • trendy w łazienkach
 • realizacje i ich projektanci, od których można się uczyć
 • pasje, gadżety i pomysły na czas wolny
 • porady biznesowe z zakresu finansów, prawa, podatków

Magazyn jest dystrybuowany na terenie 700 hurtowni. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej magazynu.


 

Patron
[ 8 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

PSPA patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) dołączyło do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa organizacja branżowa w Polsce, która kreuje rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Integruje wiodące marki z całego łańcucha wartości w elektromobilności. Tworzy środowisko producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych oraz wszystkich pozostałych podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu.

PSPA zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw, będąc 3. pod względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych organizacją branżową w Europie. Działa na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie. PSPA to najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i praktyków elektromobilności.


Zapraszamy do śledzenia działalności stowarzyszenia PSPA


 

Patron
[ 6 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

NFOŚiGW patronem honorowym Trendów Energetycznych 2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął honorowym patronatem III edycję Trendów Energetycznych, które odbędą się w dniach 27-29 października 2020 roku w formule online.

Trendy Energetyczne organizowane przez redakcję GLOBEnergia to miejsce spotkań praktyków i ekspertów sektora energetycznego, w szczególności branży odnawialnych źródeł energii. Tegoroczne Trendy Energetyczne 2020 to także miejsce dyskusji na temat transformacji energetycznej jak i przyszłości sektora energii. Patronat NFOŚiGW jest wyrazem aprobaty dla naszej działalności, za co bardzo dziękujemy. Udział w Programie biorą eksperci, przedsiębiorcy oraz analitycy, na co dzień funkcjonujący w sektorze energetyki. Przyznany patronat jest także szczególnym uznaniem dla ich wiedzy. W trakcie wydarzenia zostaną podjęte dyskusje na tematy związane z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz zrównoważonym rozwojem.


Szczegółowe informacje na temat NFOŚiGW można znaleźć TUTAJ


W trakcie Trendów Energetycznych eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zachęcamy do udziału w Trendach Energetycznych!

27 października 2020 – główne obrady
28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami
Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl

 

Patron
[ 5 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Ministerstwo Klimatu Patronem Honorowym Trendów Energetycznych 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, że III edycja Trendów Energetycznych 2020 została objęta Patronatem Honorowym Ministra Klimatu Michała Kurtyki.

Trendy Energetyczne to miejsce spotkań praktyków i ekspertów sektora energetycznego, w szczególności branży odnawialnych źródeł energii. Trendy Energetyczne 2020 są także miejscem dyskusji na temat transformacji energetycznej jak i przyszłości sektora energii. Patronat Ministerstwa jest wyrazem aprobaty dla naszej działalności, za co bardzo dziękujemy. Udział w Programie biorą eksperci, przedsiębiorcy oraz analitycy, na co dzień funkcjonujących w sektorze energetyki. Przyznany patronat jest także szczególnym uznaniem dla ich wiedzy.


Szczegółowe informacje na temat Ministerstwa Klimatu można znaleźć TUTAJ


W trakcie Trendów Energetycznych eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zachęcamy do udziału w Trendach Energetycznych!


27 października 2020 – główne obrady
28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl

Patron
[ 2 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

PIRE patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Polska Izba Rozwoju Elektromobilność dołączyła do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności jest organizacją pozarządową, która zrzesza podmioty działające w branży e-mobility. Jej głównym celem jest rozwój elektromobilności w polskich miastach. Wraz z samorządami i firmami tworzy odpowiednie warunki, aby obecni użytkownicy pojazdów spalinowych mogli bezpiecznie i komfortowo przesiąść się do elektrycznych odpowiedników. Ponadto PIRE przybliża zagadnienia związane z elektromobilnością.

Edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie elektromobilności są ważnymi aspektami działalności Izby. PIRE organizuje wydarzenia, konferencje i kongresy, które poruszają ważne, złożone tematy w tej dziedzinie. Organizacja opiera się na wieloletnim doświadczeniu, ogromnej wiedzy zdobytej na przestrzeni lat oraz ciągłym, nieustannym rozwoju.

Założyciele PIRE wywodzą się z firmy Ekoenergetyka–Polska, która od dekady buduje e-mobility w Europie.


Zapraszamy do śledzenia działalności stowarzyszenia PIRE