FotowoltaikaUncategorized
[ 30 września, 2021 by GLOBEnergia 0 Comments ]

73% Polaków negatywnie ocenia zmiany systemu rozliczeń prosumentów!

Polacy chcą inwestować w fotowoltaikę, zmiany zapowiadające koniec obecnego systemu rozliczeń są oceniane negatywnie, a rozwój prosumenckiej fotowoltaiki sprzyja walce ze smogiem. Oto wyniki wyczekiwanego raportu i badania opinii publicznej przeprowadzonej przez agencję Kantar Public dla Instytutu Ekonomii Środowiska. Na początku września bieżącego roku, agencja Kantar Public przeprowadziła badanie na 1000 decyzyjnych mieszkańców domów jednorodzinnych. Pytano o instalacje prosumenckie, zapowiadane zmiany i zamiary inwestycyjne. Publikujemy najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania.

Polacy chcą być prosumentami!

Spośród mieszkańców budynków jednorodzinnych, którzy nie zainwestowali dotychczas w instalację fotowoltaiczną, chęć realizacji takiej inwestycji w przyszłości deklaruje aż 59% pytanych.

8% z nich zapowiada montaż instalacji fotowoltaicznej jeszcze w tym roku, a kolejne 20% ma plany, by własną elektrownię zainstalować w 2022 r.

Takie systemy dla właścicieli budynków jednorodzinnych to ważny cel inwestycyjny prowadzący do zagwarantowania stabilności finansowej w obliczu zapowiadanych podwyżek cen energii. Co ciekawe, zainteresowanie rolą prosumenta wyrażają członkowie wszystkich grup społeczno-demograficznych bez względu na miejsce zamieszkania czy sympatie polityczne.

Aż 74% z pytanych widzi potrzebę dalszego wsparcia rozwoju indywidualnych instalacji fotowoltaicznych i oczekuje od rządu dalszego wszechstronnego wsparcia w zakresie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

Ocena obecnego systemu wsparcia jest oceniana pozytywnie, a respondenci uważają, że jest on również korzystny w kontekście rozwoju polskiego systemu energetycznego.

Po pierwsze, rzeczą która rzuca się w oczy jest to, że Polacy masowo chcą instalować fotowoltaikę, chcą być prosumentami i wytwarzać swoją własną energię elektryczną – to bardzo jasno pokazują badania, prawie 60% respondentów po potencjalni prosumenci, którzy chcą zainwestować w fotowoltaikę w najbliższych latach – dla GLOBEnergia.pl komentuje wyniki badania Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego i prezes Instytutu Ekonomii Środowiska.

Fotowoltaika ma dobry wpływ również na walkę ze smogiem

Analizując wyniki badania widać wyraźnie, że moda na fotowoltaikę przekłada się na elektryfikację polskiego sektora ogrzewnictwa budynków jednorodzinnych, ale elektryfikację zrównoważoną i efektywną energetycznie. Dlaczego? 16% mieszkańców budynków jednorodzinnych posiadających instalacje fotowoltaiczne deklaruje, że ich domy są wyposażone równocześnie w pompy ciepła. A więc widać wyraźnie, że kondycja rynku indywidualnych instalacji fotowoltaicznych bezpośrednio determinuje dynamikę rozwoju sektora pomp ciepła stanowiących.

Zdecydowanie mniej pobłażliwie respondenci wypowiedzieli się w temacie planowanych zmian obecnego systemu rozliczeń prosumentów.

Planowane zmiany systemu rozliczeń prosumentów – Polacy zdecydowanie na NIE!

Zmiany proponowane przez rząd w przeważającej większości oceniane są jednoznacznie negatywnie. Aż 73% z respondentów udzieliło na to pytanie negatywnej odpowiedzi. Mieszkańcy domów jednorodzinnych oczekują od rządu utrzymania w obecnym kształcie zarówno systemu dotacyjnego, jak i modelu rozliczania energii wyprodukowanej w domowych instalacjach.

Wyniki tego pytania również komentuje dla Redakcji GLOBEnergia Andrzej Guła:

Polacy, którzy słyszeli o tych zmianach – a jest to dosyć duża grupa, ludzi ocenia je jednoznacznie – jako negatywne. Przewaga jest ogromna. Około 73% respondentów ocenia negatywnie proponowane przez Rząd zmiany w systemie rozliczeń prosumenckich. Ostatnie decyzje rządu mogą zniszczyć zaufanie ludzi do bardzo ważnego mechanizmu wsparcia – słyszymy od Guły.

Ekspert argumentuje, że podstawą rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce jest stabilność. Inaczej, skutki takiej niepewności mogą mieć opłakane skutki.

Patrząc na ostatnie zapowiedzi Rządu, to co próbuje się zrobić to odebrać ludziom marzenia o taniej energii. Co ciekawe tymi zapowiedziami o likwidacji atrakcyjnego systemu rozliczeń rząd uderza głównie w mniej majętne gospodarstwa domowe. Mówię tu o osobach, które z różnych powodów odkładały decyzje o inwestycji, ze względów finansowych, ale chcieli zainwestować w fotowoltaikę w przyszłości – dopowiada Guła.

Zapowiedzi likwidacji obowiązującego, korzystnego systemu wsparcia z dnia na dzień na pewno nie sprzyjają rynkowi, a tymbardziej nie sprzyjają budowaniu zaufania prosumentów do roli państwa. Ekspert zastanawia się, jakie intencje przyświecają takim drastycznym planom.

Moim zdaniem bardzo prawdopodobną intencją jest wyhamowanie rozwoju fotowoltaiki, który to przeszedł najśmielsze oczekiwania. Pytaniem, które chętnie zadałbym politykom dotyczy planu rządu na długotrwałą politykę. Mamy w tej chwili galopujące ceny energii elektrycznej. Rozwój fotowoltaiki powinien więc stać się częścią długofalowej polityki rządu, żeby zapewnić Polakom dostęp do taniego źródła energii elektrycznej. Na razie wszystko wskazuje na to, że działania naszych decydentów idą w zupełnie przeciwnym kierunku – ocenia ekspert.

Uncategorized
[ 16 września, 2021 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Będą dotacje do ładowarek EV, preferowane stacje w domach i poza dużymi miastami 

Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ciągu kilku tygodni ruszy program dotacji do inwestycji w ładowarki do aut elektrycznych. Jak wskazał,  preferowane będą stacje zlokalizowane poza dużymi miastami w domach. 

Do firm inwestujących w budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych trafi łącznie 800 mln zł. Program dotacyjny ma być uruchomiony w ciągu kilku tygodni. Preferowane będą stacje szybkiego ładowania, poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi  Będzie to kolejna – po dotacjach na zakup elektryków dla osób fizycznych – forma wsparcia elektromobilności w Polsce. Do programu Mój Elektryk wkrótce dołączą także firmy.

Dofinansowanie do stacji ładowania ma wesprzeć rozwój infrastruktury ładowania aut elektrycznych, ale także zeroemisyjnego transportu.

– Program wsparcia dla budowy ładowarek chcemy uruchomić w ciągu najbliższych tygodni, po zakończeniu uzgodnień z Komisją Europejską co do warunków udzielania pomocy publicznej. Do przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w budowę stacji ładowania, trafi 800 mln zł. Jest to program priorytetowy, ponieważ sieć szybkich stacji ładowania to punkt wyjścia do upowszechniania elektromobilności w Polsce, szczególnie poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes Artur Lorkowski.

W Polsce jest już zarejestrowanych łącznie 29 820 samochodów osobowych z napędem elektrycznym – wynika z danych Licznika Elektromobilności na koniec sierpnia. Od początku 2021 roku ich liczba zwiększyła się o 11 084, czyli o 130 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 48 proc. (14 256 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (52 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 15 564 szt. Dostrzega się także ożywienie w rozwoju infrastruktury ładowania.

Dotacje do ładowarek EV dla inwestorów posiadających mikroinstalację PV

Dotacje do ładowarek EV będą także dostępne dla osób fizycznych w ramach programu Mój Prąd. Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w czwartej edycji obok fotowoltaiki będzie można uzyskać dofinansowanie na urządzenia zwiększające autokonsumpcję.

12 lipca ruszył nabór wniosków w ramach programu Mój Elektryk, który przewiduje dopłaty dla osób fizycznych do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 18 750 zł, a dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny – nawet 27 tys. zł. Do programu wpłynęło ponad 600 wniosków.

NFOŚiGW oczekuje skokowego wzrostu zainteresowania programem po uruchomieniu dopłat do zakupu i leasingu dla klientów instytucjonalnych. Segment klientów instytucjonalnych odpowiada dziś za 70–80 proc. sprzedaży nowych samochodów, a większość zakupów jest finansowana poprzez leasing. Wiele jednak zależy od producentów i importerów samochodów, bo dziś główną barierą zakupową w sektorze motoryzacji pozostaje dostępność aut na rynku.

– Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na podobnym poziomie – 18 750 zł dla tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu, a tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg, będziemy wspierali kwotą 27 tys. zł. Jeżeli chodzi o samochody dostawcze, kwoty te będą odpowiednio wynosiły 50 tys. lub 70 tys. zł – tłumaczy Lorkowski.

Całkowity budżet „Mojego elektryka” to 500 mln zł. Realizację programu przewidziano na lata 2021–2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Redakcja: Patrycja Rapacka/Źródło: Newseria Biznes

Uncategorized
[ 31 sierpnia, 2021 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Liczba mikroinstalacji OZE od początku 2019 roku wzrosła o 1010 procent

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowało informacje na temat mikroinstalacji w Polsce według stanu na dzień 31 czerwca 2021 roku, zebrane wśród operatorów sieci dystrybucyjnej zrzeszonych w PTPiREE. W ubiegłym roku przyłączono mikroinstalacje o mocy dwukrotnie większej niż wynosi łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2021 roku utrzymuje się stała tendencja wzrostowa przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym. 

Organizacja branżowa zauważa, że w ciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. W zdecydowanej większości są to instalacje fotowoltaiczne, z czego dominującą większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia.

Na koniec czerwca 2018 roku w Polsce funkcjonowało 36 431 mikroinstalacji OZE, natomiast na koniec czerwca 2021 roku – 601 713 mikroinstalacji. Oznacza to, że w ciągu trzech lat liczba mikroinstalacji wzrosła o 1551,65 proc. Wzrost liczby mikroinstalacji na przestrzeni lat pokazuje poniższy wykres.

Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, źródło: PTPIREE

Kolejny wykres przedstawia moc zainstalowaną w mikroinstalacjach OZE, która urosła na przestrzeni ostatnich lat do poziomu 4075,5 MW.

Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, źródło: PTPIREE

Od początku 2019 roku obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca II kwartału 2021 roku uległa ponad 11 krotnemu wzrostowi (o 1010  proc.), przy jednoczesnym blisko 11 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W II kwartale 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 80 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 612 MW. Na koniec II kwartału 2021 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 601 tysięcy, a ich moc ponad 4 GW.

Przyrost roczny liczby mikroinstalacji oraz ich mocy, źródło: PTPiREE
Przyrost roczny liczby mikroinstalacji oraz ich mocy, źródło: PTPiREE

Liczba przyłączonych mikroinstalacji jest na porównywalnym, nieznacznie większym poziomie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy w raporcie PTPIREE. W trudnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, OSD w 2020 roku przyłączyli do swoich sieci ponad trzykrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku, a jednocześnie ponad 1,9 krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2020 roku przyłączono mikroinstalacje o mocy dwukrotnie większej niż wynosi łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2021 roku utrzymuje się stała tendencja wzrostowa przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, co widoczne jest na powyższych wykresach.

Przyrost mocy w mikroinstalacjach według kwartałów

Od początku 2019 roku obserwowany jest duży wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD w poszczególnych kwartałach, a szczególnie dynamiczny wzrost widoczny jest od IV kwartału 2019 roku. W I kwartale 2021 roku widoczny jest spadek ilości przyłączanych kwartalnie mikroinstalacji w stosunku do kwartału II, III i IV 2020 roku, jednakże analizując dane za lata poprzednie zauważyć można regułę, że I kwartał roku jest kwartałem o najmniejszej liczbie przyłączeń w skali całego roku.

W rekordowym pod względem liczby przyłączeń IV kwartale 2020 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (100 732) niż w całym 2019 roku (100 212). W II kwartale 2021 przyłączona liczba mikroinstalacji jest nieznacznie wyższa od analogicznego kwartału roku ubiegłego.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach, źródło: PTPIREE

Jeśli chodzi natomiast o porównanie przyłączonych mocy, zauważyć można, że różnice te są większe, co spowodowane jest wzrostem średniej mocy przyłączanych aktualnie mikroinstalacji.

Moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach, źródło: PTPIREE

Średnia moc przyłączanej mikroinstalacji

Średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji rok do roku jest wyższa, jednakże w okresie 2018-2020 wzrosty te były minimalne w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast od początku 2021 roku zaobserwować można, że dynamika ta przybiera na sile. W II kwartale 2021 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 7,64 kW i była o prawie 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku ubiegłym (6,68 kW).

Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji, źródło: PTPIREE

Obecny trend wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji.

Źródło: PTPIREE

Uncategorized
[ 27 sierpnia, 2021 by Maria 0 Comments ]

Największa turbina wiatrowa na świecie zasili 20 tys. domów

Morska energetyka wiatrowa rozwija się jako jedno z kluczowych rozwiązań globalnej transformacji energetycznej. Wraz z nią, rozwijają się turbiny wiatrowe, które stają się coraz większe i mocniejsze. Teraz powstaje największa turbina wiatrowa o mocy 16 MW, która w ciągu roku swojej pracy będzie w stanie zasilić aż 20 tysięcy domów!

MySE 16.0-242 będzie największą turbiną wiatrową na świecie! Dzięki największemu wirnikowi w branży o średnicy 242 m i najwyższej mocy znamionowej, powstający kolos ma jeszcze bardziej przesunąć granice produkcji energii z wiatru. Pojedyncza turbina MySE 16.0-242 o mocy 16 MW będzie mogła generować aż 80000 MWh energii elektrycznej rocznie, co wystarczy do zasilenia ponad 20 000 gospodarstw domowych. Łopaty wirnika o długości 118 m zakreślą pole o powierzchni 46 tys. m2, co odpowiada aż 6 boiskom piłkarskim!

Korzyści dla środowiska z zastosowania turbiny również są znaczące! Jedna turbina MySE 16.0-242 może wyeliminować ponad 1,6 miliona ton emisji CO2 w ciągu zaprojektowanego 25-letniego okresu eksploatacji.

Pełny prototyp turbiny ma zostać wdrożony w 2022 roku i w pierwszej połowie 2023 roku. W produkcji komercyjnej turbina ma być dostępna w 2024 roku.

MySE 16.0-242 będzie największą turbiną wiatrową na świecie, źródło: MySE

Zalety giganta

Rekordowa moc i średnica wirnika, to nie jedyne aspekty wyróżniające giganta. Warto również zwrócić uwagę między innymi na fakt, że cała elektronika i transformator zostały przeniesione w górę do gondoli, co upraszcza okablowanie i zwiększa wygodę konserwacji systemu. Po drugie, hermetyczna konstrukcja chroni gondolę przed korozją, jednocześnie umożliwiając wewnętrzne naturalne chłodzenie powietrzem, co zapewnia idealne środowisko operacyjne dla niezawodnej pracy w gondoli. Również masa gondoli MySE 16.0-242 jest konkurencyjnie niska i wynosi mniej niż 37 ton na MW. Niższa masa przyczyni się to do zmniejszenia ilości kupowanych materiałów, a tym samym poprawi logistykę.

Kamień milowy firmy

Największa turbina wiatrowa na świecie to kolejny krok w rozwoju MingYang Smart Energy. Tworząc MySE 16.0-242, firma opierała się na zdobytym doświadczeniu w wielu mniejszych, i lżejszych modelach offshore, począwszy od serii 5,5 MW, 6,45 MW, 7,25 MW, 8,3 MW do 11 MW. Największa turbina na świecie będzie w stanie wytworzyć o 45% więcej energii niż poprzedni model turbiny MingYang, MySE 11.0-203 o mocy 11 MW.

Inne giganty

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Siemens Gamesa wprowadza na rynek turbinę wiatrową o mocy 14 MW, pokonując tym samym poprzedniego lidera, którym był General Electric z turbiną o mocy 12 MW.

Dla porównania, średnica wirnika SG 14 – 222 DD od Siemens Gamesa wynosi 222 metry, przy czym długość łopaty to 108 metrów. Powierzchnia wytaczana przez łopaty wirnika to aż 39 tys. m2, co odpowiada polu 5,5 boisk piłkarskich. W przypadku poprzedniego rekordzisty, czyli Haliade – X od General Electric. Średnica wirnika amerykańskiej maszyny o mocy 12 MW wynosi 220 metrów, co odpowia. Powierzchnia wytaczana przez łopaty wirnika to 38 tys. m2, co odpowiada polu 5,4 boisk piłkarskich.

Źródła: myse.com.cn, globenergia

Uncategorized
[ 12 lipca, 2021 by Maria 0 Comments ]

Rusza nabór wniosków o dotację do samochodu elektrycznego. Co warto wiedzieć?

Dziś ruszył program Mój Elektryk, w ramach którego osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego – elektrycznego i wodorowego. Wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu Mój Elektryk jest redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasingu nowych, ekologicznych pojazdów. Osiągnięty ma być zarazem ważny cel społeczny – upowszechnienie aut zeroemisyjnych.

Kwota dotacji do samochodów ekologicznych sięga 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– nawet 27 000 zł. Wkrótce o dopłaty do „elektryków” będą mogli występować także przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje – dedykowane rozszerzenia programu będą uruchamiane na przełomie następnych tygodni.

Nabór wniosków od osób fizycznych potrwa do 30 września 2025 roku albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Budżet naboru wynosi do 100 mln zł, natomiast na realizację całego programu Mój Elektryk skierowane będzie w tym roku aż pół miliarda zł w formie bezzwrotnych form dofinansowania. Program będzie realizowany w praktyce do 2026 roku, przy czym zawieranie umów potrwa do 31 grudnia 2025 roku, a okres wydatkowania środków – do 30 czerwca 2026 roku.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny bez limitu

Program daje osobom fizycznym możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja wynosi do 18 750 zł, natomiast w przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci może sięgnąć 27 000 zł.

NFOŚiGW podkreśla, że procedura ubiegania się o dotację do zakupu samochodu przez osoby fizyczne jest prosta, szybka i odbywa się online przy minimum formalności. Zainteresowana osoba powinna przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski informuje, że dofinansowanie dla nabywców indywidualnych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online.

Będą dopłaty do leasingu – ruszy ścieżka bankowa

W lipcu 2021 roku ruszy nabór banków, które będą dystrybuowały dopłaty do leasingu. Po finalizacji tego procesu wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi zyskają możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, a wysokość dotacji uzależniona zostanie od rodzaju auta i przewidywanego przebiegu.

Dofinansowanie zakupu pojazdów dostawczych kategorii N1 wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Na dopłaty do umów leasingu elektryków firmowych trafi 400 mln zł.

Uncategorized
[ 28 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Jakie są największe bariery rozwoju polskiej elektrombilności? – wyniki ankiety

Podczas III Trendów Energetycznych przeprowadziliśmy wśród uczestników ankietę, w której zapytaliśmy,  jakie są największe bariery rozwoju polskiej elektrombilności. Jakie odpowiedzi otrzymaliśmy od respondentów?

Wysokie ceny!

Okazuje się, że zdaniem respondentów największą barierą dla rozwoju polskiej elektromobilności są wysokie ceny pojazdów. Tę odpowiedź wskazało 37% respondentów. Na drugim miejscu wśród barier znalazł się krótki zasięg – 35% respondentów, na trzecim infrastruktura – 12% respondentów, a na czwartym nawyki – 6% respondentów.

 

 

Uncategorized
[ 9 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Wirtualne spotkania z ekspertami – III Trendy Energetyczne 2020

W ramach tegorocznej edycji Trendów Energetycznych 2020, przewidziano serię spotkań z czołowymi ekspertami branży energetycznej. Webinaria organizowane przez GLOBEnergia.pl będą doskonałą okazją do zadania przedstawicielom branży nurtujących Was pytań. Ilość miejsc ograniczona!

W dniach 28-29 października odbędzie się seria webinarów dotyczących rozwoju sektora energetycznego oraz transformacji energetycznej. Te wirtualne spotkania będą uzupełnieniem głównego dnia obrad, które już 27 października. Zachęcamy do udziału oraz rejestracji.

Liczba miejsc na każdy webinar jest ograniczona. W przypadku każdego webinaru organizatorzy przewidują 45 minut prelekcji i 15 minut, które będą przeznaczone na odpowiedzi na pytania z chatu.

28 października – II dzień Trendów Energetycznych 2020 (środa)


10:00 Europejski Zielony Ład i Strategia UE integracji systemu energetycznego

Paweł Wróbel: Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl.

REJESTRACJA ⍈ https://bit.ly/36IKiDv


12:00 Fala renowacji i Warunki Techniczne 2021

Paweł Lachman: Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła w Polsce. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8 .

Paweł Wróbel: Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl.

REJESTRACJA ⍈ https://bit.ly/36M9M2P


14:00 Instalacje PV dla firm w świetle nowych przepisów PPOŻ

Krzysztof Grobel: Ukończył AGH w Krakowie kierunek Ekologiczne Źródła Energii, nagrodzony „Honorową Szpadą SITPNiG” dla najlepszego absolwenta Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Prelegent warsztatów fotowoltaicznych Akademii SOLGEN, obecnie Dyrektor ds. rozwoju w firmie SOLGEN i aktywny członek Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

REJESTRACJAhttps://bit.ly/3jJcGsX


27 października 2020 – główne obrady
28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl