Energia dla Wsi – rusza program dla rolników

Rolnicy chcący zainwestować w OZE mogą obecnie skorzystać z dofinansowania przewidzianego w programie Agroenergia, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ubiegłym roku pojawiły się informacje o uruchomieniu kolejnego programu, a w pracach specjalnego zespołu było zaangażowane Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czy wypracowano już założenia programu? Pytamy resort rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj Wsi informowało w listopadzie 2021 roku, że wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska powołał specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi. Resort rolnictwa tłumaczył wówczas naszej redakcji, że widzi w wykorzystaniu OZE dużą szansę na poprawę warunków życia na wsi oraz nowe możliwości rozwojowe dla rolnictwa. Mowa o finansowym programie wsparcia dla rolników zainteresowanych inwestycjami w OZE. Informowaliśmy na naszym portalu, że według wstępnych założeń nowy program “Energia dla Wsi” ma działać szerzej w stosunku obecnego programu Agroenergia.

Przygotowywany program “Energia dla Wsi’ będzie miał o wiele szerszy wymiar niż aktualnie realizowany przez NFOŚiGW program Agroenergia, zarówno pod względem rodzaju inwestycji, wysokości wsparcia, jak również grona beneficjentów. W momencie jego uruchomienia, zastąpi on dotychczasowy program Agroenergia – wskazuje resort rolnictwa.

Założono wówczas, że beneficjentami programu będą w szczególności rolnicy (osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą), ale także inwestycje realizowane na rzecz lokalnych społeczności przez jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne.

Energia dla Wsi w drugim półroczu 2022 roku

Dariusz Mamiński z wydziału prasowego ministerstwa rolnictwa poinformował nas, że Rada Konsultacyjna Funduszu Modernizacyjnego w uchwale z dnia 16 lutego 2022 roku wyraziła pozytywne stanowisko wobec programu Energia dla Wsi, a jego projekt został wysłany do akceptacji do Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Po pozytywnej ocenie przez Europejski Bank Inwestycyjny, program zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. W przypadku zatwierdzenia Programu, ogłoszenie naboru wniosków będzie możliwe w II połowie 2022 roku – informuje nas ministerstwo.

Szczegółowe informacje na temat Programu zostaną przekazywane opinii publicznej po jego zatwierdzeniu przez odpowiednie instytucje UE – podkreśla resort.

Resort przypomina także, że aktualnie rolnicy mogą uzyskać wsparcie dla inwestycji w instalacje OZE m.in. w ramach programu Agroenergia wdrożonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Leave a comment