Andrzej Kielar jest Dyrektorem Zarządzającym ROCKWOOL Polska, firmy produkującej rozwiązania z wełny skalnej. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od ponad 20 lat związany z firmą, w której przeszedł długą ścieżkę rozwoju począwszy od stanowiska
przedstawiciela handlowego. Zarządza działalnością firmy w Polsce i na rynkach 6 innych krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa ROCKWOOL, jest światowym liderem w produkcji wełny
skalnej, powszechnie wykorzystywanej w budownictwie, energetyce i ciepłownictwie.