dziennikarka Business Insider Polska, specjalizująca się w branży energetycznej i górniczej. Wcześniej przez 10 lat związana była z redakcją „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet”. Absolwentka administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów systemu finansowego i polityki monetarnej organizowanych przez INE PAN i NBP. W 2021 r. została nominowana do nagrody Grand Press Economy. Zdobyła tytuł Dziennikarza Roku 2021 w konkursie „Platynowe Megawaty”.