Adiunkt w Katedrze Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego Politechniki Łódzkiej. Tematyka badań: Analiza cyklu życia materiałów budowlanych i budynków (LCA), efektywność energetyczna budynków, fizyka budowli. Od 2006 współpraca z przemysłem: produkcja materiałów budowlanych, auditing i certyfikacja energetyczna budynków, współpraca z asesorami BREEAM, LEED, WELL m.in. przy opracowywaniu charakterystyk środowiskowych, w tym śladu węglowego materiałów budowlanych (EPD) i budynków.