Maciej Lipka naukowo zajmuje się analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i optymalizacją wykorzystania technik jądrowych, zaangażowany jest m.in. w programy rozwoju reaktorów nowej generacji i syntezy termojądrowej. Interesują go także zagadnienia dekarbonizacji energetyki, a także współdziałanie odnawialnych i atomowych źródeł energii oraz ciepłownictwo jądrowe.

Ukończył energetykę klasyczną i jądrową na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zawodowo od 2014 roku związany jest z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie obecnie pracuje w reaktorze badawczym MARIA jako Kierownik Działu Analiz i Pomiarów Reaktorowych.