Magister Ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie na kierunków Finanse
i Rachunkowość Przedsiębiorstw, uczestnik Programu Executive MBA organizowanym przez Gdańską
Fundację Kształcenia Menedżerów, ukończył liczne studia podyplomowe z zakresu zarządzania
projektami oraz wyceny przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym
zdobywał od 2010 r. (m.in. PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG
S.A.). Posiada doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu projektami
inwestycyjnymi oraz procesami M&A w branży energetycznej, a także doskonałą znajomość specyfiki
sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii, w szczególności w zakresie OZE.