Dr Piotr Narowski jest inżynierem środowiska specjalizującym się w fizyce budynków, termodynamice i wymianie ciepła, analizach systemów HVAC i systemów ciepłowniczych oraz modelowaniu matematyczny. Posiada 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań, doradztwie energetycznym oraz nauczaniu. W kręgu jego największych zainteresowań znajduje się fizyka budynków, symulacje energetyczne budynków, modelowanie matematyczne systemów HVAC i systemów ciepłowniczych, analizy energetyczne budynków i ich instalacji wewnętrznych, analizy miejskich systemów ciepłowniczych oraz niekonwencjonalnych systemów wytwarzania energii. Dr Piotr Narowski specjalizuje się również w rozwoju aplikacji i programów komputerowych analizy energetycznej systemów dla potrzeb budownictwa. Programuje w językach C++, C#, Python i VisualBasic. Jest autorem systemów i aplikacji wykorzystywanych w analizach energetycznych i projektowaniu instalacji HVAC oraz systemów ciepłowniczych. Jest współautorem rodziny programów Audytor firmy SANKOM sp. z o.o. Jest autorem ponad 40 publikacji, które ukazały się w zagranicznych oraz krajowych czasopismach i konferencjach. Dr Narowski brał udział w kilku projektach międzynarodowych oraz ponad 90 ekspertyzach dla polskich przedsiębiorstw i deweloperów w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Najważniejsze z projektów międzynarodowych to:

  1. STEP (Thermo-modernisation of public buildings conducted in accordance with the conditions of sustainable development), EEA Grant, PL0077, Co-ordinator Warsaw University of Technology, 2006-2011
  2. CA EPBD II (Concerted Action supporting transposition and implementation of directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council part II), Intelligent Energy – Europe II, Grant Agreement No IEE/CA/07/333, 2007-2011
  3. ICE-WISH (Demonstrating through Intelligent Control (smart metering, wireless technology, cloud computing, and user-oriented display information), Energy and Water wastage reductions In European Social Housing), Grant Agreement number:270898, 2011-2014,
  4. Norway Grants, PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, KODnZEB,: Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego

WYKSZTAŁCENIE:

2001 Doktor nauk technicznych, specjalność Inżynieria Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, temat rozprawy „Methods of determining climatic data for design heat load for space heating with consideration of heat dynamics in buildings”

1992 Magister inżynier –  inżynierii środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.

PRAKTYKA:

2001 –              adiunkt, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

1994 –              stały współpracownik/ekspert, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

1997-               stały współpracownik/ekspert, SANKOM Sp. z o.o.

1995 – 2003     specjalista/ współzałożyciel -, Proinstall Sp. z o.o.

1993 – 2001     asystent, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych:

  • International Building Performance Simulation Association Poland (IBPSA-POLAND) Prezes Oddziału Krajowego,
  • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, członek
  • Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, -członek gość
  • Member of Scientific Committee of IBPSA Building Simulation Conferences,
  • Członek Komitetu Technicznego KT 179 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
  • Członek Komitetu Technicznego KT 211 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.