Stefan jako Dyrektor Niemieckiego Centrum Badawczego Sungrow posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej od ponad dziesięciu lat. Kieruje zespołem badawczym Sungrow Germany w zakresie technologii dekarbonizacji, w tym energii wodorowej, hybrydowego systemu magazynowania i inteligentnej cyfrowej platformy energetycznej