radca prawny, założyciel i wspólnik zarządzający CCLaw.Climate Care Od ponad 12 lat świadczący usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, w tym w największej części dla podmiotów z sektora energetycznego. Kwestiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii zajmuje się od 2014 roku, tj. od momentu powstania projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W ramach swojej praktyki negocjował kilkadziesiąt umów PPA, doradzał w zakresie ustalania strategii energetycznej dla małych, średnich i dużych podmiotów, prowadził liczne szkolenia i prelekcje w zakresie regulacji OZE, procesu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii, sposobów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. Autor publikacji w prasie branżowej.