Kongres
Dziękujemy za udział w III Kongresie Trendy Energetyczne!

III Kongres Trendy Energetyczne już za nami!

27 października 2020 r. już po raz trzeci odbyły się Trendy Energetyczne, jedno z najważniejszych spotkań branży energetycznej. W tym roku w formacie telewizyjnym i całkowicie zdalnym uczestnicy pochylili się nad omówieniem 4 najważniejszych trendów: Europejski Zielony Ład i Fala Renowacji, polska walka ze smogiem i zielone ciepłownictwo, rozwój fotowoltaiki oraz nowe technologie w polskiej energetyce. 30 prelegentów, 5 patronów honorowych, 9 partnerów, 11 patronów. Dotarliśmy z przekazem do ponad 4000 widzów na żywo, a zasięg transmisji to ponad 13 000 użytkowników – tak wyglądała kolejna edycja Trendów organizowana przez GLOBEnergia.pl.

Co ważnego wydarzyło się na Trendach Energetycznych 2020?

Przyszłość programów Mój Prąd i Czyste Powietrze

Wydarzenie moderował Grzegorz Burek, redaktor naczelny GLOBEnergia oraz Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Już na początku Trendów padły ważne informacje na temat przyszłości priorytetowych programów Mój Prąd i Czyste Powietrze. Wśród gości honorowych wydarzenia znalazł się wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, który powiedział, że program Mój Prąd dotyczas sprawdził się i w tym momencie są analizowane modele jego kontynuacji w 2021 r. Rozważane jest dofinansowanie instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, pomp ciepła oraz domowych magazynów energii. Ponadto przedstawiciel rządu poinformował, że projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ma do końca października br. trafić do Sejmu. Ponadto prowadzone są prace nad strategią wodorową i “urynkowieniem” klastrów energii.

Wystąpił także Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Bartłomiej Orzeł. Poinformował, że program Czyste Powietrze został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy jako priorytet. Wartość projektu opiewa na 8 mld euro. Rozpoczynają się prace nad programem prefinansowania dla osób najuboższych, włączeniem systemu bankowego i koncernów energetycznych, a rząd szuka dodatkowo rozwiązań dla budownictwa wielorodzinnego.

Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW powiedział o dużym dorobku systemu finansującego inwestycje prośrodowiskowe, którego filarem jest właśnie NFOŚiGW, obok wojewódzkich funduszy i BOŚ. Fundusz przez 31 lat dofinansował przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 250 mld zł, uwzględniając tylko środki krajowe. Zauważył, że trwa obecnie proces finansowania osób fizycznych. Usprawniany jest także cały czas program Ciepłownictwo Powiatowe, który będzie rozszerzony. Kluczową kwestią cały czas pozostaje skuteczna walka z zanieczyszczeniami powietrza.

Nadchodzi Fala Renowacji

UE chce modernizować budynki dla efektywności energetycznej. Ekspert ds. regulacji Paweł Wróbel wprowadził uczestników do istoty europejskiej strategii integracji systemu energetycznego oraz wyjaśnił, dlaczego ważna jest elektryfikacja na drodze do transformacji energetycznej. Dr Christian Schnell (Solivan, POBE) podkreślił, że UE decyduje się w tej strategii na świadomy wybór technologii, co przełoży się na efektywną redukcję emisji CO2. Wodór w ogrzewnictwie i ciepłownictwie będzie zastosowany tam, gdzie nie będzie można instalować pomp ciepła, których postępy w instalacji na rynku polskim przedstawił Paweł Lachman (PORT PC). Po 4 miesiącach funkcjonowania Czyste Powietrze 2.0 udział pomp ciepła wzrósł z 9 do 18 procent. Zdaniem Prezesa PORT PC, niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnej kampaniii informacyjnej na rzecz programu Czyste Powietrze w Polsce.

Z kolei Anna Bogdan (PZITS) wskazała, że projektanci i wykonawcy zwracają uwagę na problemy z zapisami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Tomasz Malowany (SGGiK) alarmował, że dla instalatorów trzeba przygotować szkolenia, aby sprostali wyzwaniom nadchodzącej fali renowacji budynków. W obecnej chwili mamy niedobór takich szkoleń, powinny być realizowane już od teraz, aby przygotować 35 000 – 40 000 instalatorów w Polsce. Marek Beśka z SEDG tłumaczył, jak prefabrykaty drewniane mogą mieć szerokie zastosowanie w termomodernizacji w fali renowacji budynków. Tomasz Trusewicz (Stowarzyszenie Polska Wentylacja) podkreślił, że renowacja powinna być przeprowadzona kompleksowo, co przełoży się na jakość i komfort użytkowania, co z kolei przyniesie pozytywne skutki zdrowotne użytkowników, ale też może spowodować znaczące oszczędności energii.

Niezbędna jest kompleksowa walka ze smogiem

Andrzej Guła (Polski Alarm Smogowy) powiedział, że w przyszłości może być problem z dobrej jakości usługami i deficytem instalatorów. Zaapelował do branży, aby budować solidny rynek instalacyjny w celu przeprowadzenia transformacji kilku milionów polskich domów. Roman Ciońćka (Glen Dimplex Polska) przybliżył kwestię istoty audytów energetycznych. Audytorzy nie zawsze precyzyjnie wskazują pompy ciepła, co przekłada się na wyliczenie efektu energetycznego, ekonomicznego i ekologicznego. Andrzej Kielar (ROCKWOOL Polska) powiedział o wyzwaniach stojących przed realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. Według Dyrektora Zarządzającego ROCKWOOL Polska, ubóstwo energetyczne jest realnym problemem i jak na razie pętlą bez wyjścia z powodów finansowych. Część społeczeństwa nie ma po prostu środków na termomodernizację budynków, która jest bezdyskusyjnie pierwszym niezbędnym krokiem do poprawy efektywności energetycznej i bez pomocy publicznej nie ma też szans, aby się z tej pętli wydostać. Sebastian Walerysiak (Viessmann Polska) odpowiedział na pytanie o przyszłość kotłów gazowych w walce ze smogiem. Prezes Viessmann Polska zaznaczył, że tylko 8 procent budynków na polskim rynku jest wykonanych w wysokim standardzie, a w większości ogrzewanie w starych budynkach oparte jest o paliwa kopalne. Podkreślił również, że średni wiek kotła w Polsce to 22 lata. Janusz Starościk (SPIUG) zauważył, że ewolucja systemów zaopatrywania w ciepło będzie miała zasadniczy wpływ na powodzenie polskiej transformacji energetycznej oraz ograniczenie potencjalnych kosztów wynikających z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Fotowoltaika wchodzi na nowy poziom

Bogdan Szymański (SBF Polska PV) prognozował, że dojdzie do zmian na rynku fotowoltaicznym. W przyszłym roku spodziewany jest spadek dynamiki wzrostu, ale generalnie fotowoltaika nie przestanie się rozwijać. Zmienia się struktura klienta, coraz częściej firmy zainteresowane są inwestycjami w energetykę słoneczną. Obserwowane są także nowe trendy w tym sektorze np. duży wzrost mocy modułów PV oraz ich wymiarów. Podobnie wypowiedział się Marcin Jędrachowicz (Jinko Solar). Inwestorzy coraz częściej patrzą w pierwszej kolejności na generację energii, na to ile zyskają przez 20, 25, 30 lat użytkowania, a nie na sam koszt początkowy. Pieniądze są na rynku, a inwestorzy oczekują jak największej stopy zwrotu. Paweł Wiktorowicz (Corab) zwrócił uwagę na fakt, że zwiększenie powierzchni modułów fotowoltaicznych oznacza dla producentów konstrukcji wsporczych bardzo duże zmiany, chęć dostosowania się do zmieniających się trendów, ale także wyzwania dotyczące statyki konstrukcji.

Maciej Piliński (Fronius Polska) podkreślił istotę bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych. Według eksperta istotne jest zadbanie o dwa aspekty bezpieczeństwa: aby instalacja PV sama nie stała się źródłem pożaru i by nie stanowiła zagrożenia dla służb ratowniczych. Można to osiągnąć stosując się do zaleceń i wytycznych publikowanych m.in. przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej, przy czym ważne jest podejście do zagadnienia, a nie konkretne rozwiązania techniczne. Michał Marona (SolarEdge) powiedział, że samochody elektryczne oraz pompy ciepła będą istotnymi czynnikami wpływającymi na konsumpcję energii w naszych domach. Ich sercem będzie falownik fotowoltaiczny. Edyta Witkowska-Grześkiewicz (Bruk-Bet Solar) omówiła zależności parametrów technicznych modułów od wydajności systemu PV w trakcie okresu eksploatacji. Dzięki testom wytrzymałościowym możliwa jest symulacja procesu starzenia się materiałów w różnych warunkach klimatycznych, co pozwala lepiej oszacować koszt produkcji energii w ujęciu długoterminowym.

Podczas Trendów Energetycznych organizatorzy przeprowadzili wśród uczestników ankietę, w której zapytali, jak w ich ocenie będzie rozwijał się polski rynek fotowoltaiczny w przyszłym roku. Okazuje się, że zdaniem respondentów rynek fotowoltaiczny w przyszłym roku będzie się rozwijał tak samo jak w tym lub szybciej – te odpowiedzi wybrało po 43 proc. ankietowanych. 12 proc. respondentów uznało, że rynek będzie rozwijał się wolniej. 2 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

Nowe technologie napędzają transformację energetyczną

Piotr Rudyszyn (Instytut Jagielloński) podkreślił, że efektywność turbin wiatrowych jest bardzo duża i stale się powiększa. Nie jest to rewolucja, ale ewolucja. Niestety przez zmiany ustawowe postęp technologiczny w energetyce wiatrowej na lądzie ominął Polskę. Szansą dla Polski jest morska energetyka wiatrowa. Jakub Kupecki (Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki) wskazał, że Polska potrzebuje zielonego wodoru nie tylko od strony technologii i jej rozwijania w kraju, ale także od strony kadr, które będą niezbędne, aby budować nowe gałęzie i przedsiębiorstwa. Wodór zaczyna być traktowany jako realne rozwiązanie przystosowania się do nowych standardów emisyjnych. Maciej Mazur (PSPA) opowiedział o stanie elektromobilności na świecie. Ceny baterii litowo-jonowych będą spadać do 2025 -2030 r., umożliwiając w międzyczasie zrównanie się poziomu cen pojazdów elektrycznych z pojazdami konwencjonalnymi. Maciej Tomaszewski (Ekoenergetyka-Polska) powiedział, że technologia Vehicle-to-Grid jest realna, ale nie ma rozwiązań prawnych w Polsce na tę chwilę. Wytwórcy ładowarek są przygotowani do V2G. W kontekście rozwoju elektromobilności wypowiedział się też Krzysztof Burda (PIRE). Na ulicach największych polskich miast można spotkać ok. 100-120 samochodów elektrycznych. Polskie miasta na ten moment nie są gotowe na elektromobilność, nie mają odpowiedniej infrastruktury i przygotowania merytorycznego. Marek Gawroński (Volvo Group Polska) podkreślił, że transport przyszłości będzie inteligentny, elastyczny i połączony. Co najmniej kilka z rozwiązań technicznych, które zobaczymy w nadchodzącym czasie, istnieje już dziś, chociaż są one stosowane na mniejszą skalę.

Organizatorzy zapytali uczestników Trendów Energetycznych także o największe ich zdaniem bariery rozwoju polskiej elektromobilności. Zdaniem respondentów największą barierą dla rozwoju polskiej elektromobilności są wysokie ceny pojazdów. Tę odpowiedź wskazało 37 proc. respondentów. Na drugim miejscu wśród barier znalazł się krótki zasięg – 35 proc. respondentów, na trzecim infrastruktura – 12 proc. respondentów, a na czwartym nawyki – 6 proc. respondentów.

Wirtualne spotkania z ekspertami

Drugiego i trzeciego dnia wydarzenia odbyła się seria webinarów, które stanowił wirtualne spotkania z ekspertami Trendów. Zarejestrowało się ponad 1400 uczestników, którzy mieli możliwość zadania pytań dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu, strategii łączenia systemu energetycznego, fali renowacji budynków, warunków technicznych 2021, instalacji fotowoltaicznych dla firm w świetle przepisów PPOŻ oraz przygotowania systemu do dużego przyrostu prosument w ciągu najbliższej dekady. Webinary cieszyły się dużą popularnością, eksperci Paweł Wróbel, Paweł Lachman, Krzysztof Grobel oraz Piotr Rudyszyn po swoich wystąpieniach wzięli udział w sesjach z uczestnikami Trendów, którzy zostali wręcz zasypani pytaniami.

Galeria
III Kongres
Edycja 2020

Ponad 1000 zarejestrowanych uczestników, 30 prelegentów, 11 patronów, 9 partnerów branżowych i 5 patronów honorowych. Dodatkowo 4 webinaria z 1400 zarejestrowanymi uczestnikami! Takie były III Trendy Energetyczne 2020!

Dzień I
27 października 2020
Dzień II i III
28-29 października, 2020
10:00
ROZPOCZĘCIE III TRENDÓW ENERGETYCZNYCH
Czy po 27 kwietnia 2021 grozi nam armagedon w przyłączeniach nowych instalacji? Co się stało z opłatą mocową? Wady i zalety nowej polskiej polityki energetycznej - Czy polskie sieci energetyczne są gotowe na milion prosumentów? Nadchodzi rewolucja w podejściu do bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych? Jak w praktyce funkcjonuje ochrona przeciwpożarowa instalacji PV?
10:15
INAUGURACJA III TRENDÓW ENERGETYCZNYCH
Ireneusz Zyska - Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu, Bartłomiej Orzeł - Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze
10:30
PANEL I ZIELONY ŁAD I FALA RENOWACJI
Paneliści: Paweł Wróbel - Gate Brussels, Christian Schnell - Solivan, Paweł Lachman - PORT PC, Grzegorz Burek - GLOBEnergia, Anna Bogdan - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Tomasz Malowany - Polska Korporacja Techniki SGGiK, Marek Beśka - Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Tomasz Trusewicz - Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Anna Będkowska - GLOBEnergia
1.
Europejski Zielony Ład i Strategia UE integracji systemu energetycznego. Przełożenie na finansowanie efektywności energetycznej w Polsce
2.
Wpływ strategii łączenia sektorów na ogrzewnictwo, ciepłownictwo i mikroinstalacje OZE
3.
Strategia "Fala renowacji" i znaczenie elektryfikacji budownictwa
4.
Jak fala renowacji wpłynie na poszczególne branże?
Wymagania dotyczące warunków technicznych. Wymagania przed którymi staną projektanci i instalatorzy, Znaczenie rekuperacji w nowych budynkach. Jak budynki gotowe mogą wesprzeć falę renowacji?
5.
Statystyki, liczby i ceny
11:00
PANEL II SMOG, ZIELONE CIEPŁOWNICTWO, TECHNIKA
Paneliści: Andrzej Guła - Krakowski Alarm Smogowy, Andrzej Kielar - ROCKWOOL Polska, Sebastian Walerysiak -Viessmann, Roman Ciońćka - Dimplex, Janusz Starościk - SPIUG
1.
Smog i walka o czyste powietrze - czy przynosi efekty? Co nas czeka? Szanse i zagrożenia wynikające z działań sejmików
2.
Kompleksowa modernizacja budynków w kontekście Krajowego Planu Odbudowy
3.
Pompy ciepła jako rozwiązanie wskazywane w audytach energetycznych – problemy doborowe oraz możliwości oceny efektywności układów z pompami ciepła
4.
Czy w polskiej strategii walki ze smogiem jest miejsce dla kotłów gazowych?
5.
Czy ciepło w Polsce może być zielone?
12:00
PANEL III FOTOWOLTAIKA
Paneliści: Bogdan Szymański - SBF POLSKA PV, Marcin Jędrachowicz - Jinko Solar, Paweł Wiktorowicz - Corab, Michał Marona - SolarEdge, Maciej Piliński - Fronius, Edyta Witkowska-Grześkiewicz - Bruk-Bet Solar
1.
W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój polskiej fotowoltaiki?
2.
Trendy w bezpieczeństwie przeciwpożarowym
3.
Trendy w modułach fotowoltaicznych
4.
Słoneczna przyszłość dla polskich domów
5.
Testy modułów fotowoltaicznych – wpływ uzyskanych parametrów na pracę systemu
6.
Polski poligon doświadczalny - Czy konstrukcje wsporcze podążają za zmianami w modułach fotowoltaicznych?
13:00
PANEL IV NOWE TECHNOLGIE W POLSCE
Piotr Rudyszyn - Instytut Jagielloński, Jakub Kupecki - Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki, Maciej Mazur - PSPA, Paweł Wróbel - Gate Brussels, Maciej Tomaszewski - Ekoenergetyka, Krzysztof Burda - Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Marek Gawroński - Volvo Polska
4.
Elektromobilność - Jak nowe technologie mogą wspomóc realizację celów z PEP2040?
1.
Onshore a offshore - technologia, wydajność, budowa i serwis. Jak będą rozwijały się te technologie w przyszłości? Co z tego zostanie przeniesione na polski rynek?
2.
Przyszłość technologii wodorowej
3.
Elektromobilność w Polsce w liczbach
5.
Infrastruktura elektromobilności
6.
Przyszłość zrównoważonego transportu publicznego
28.10.2020
SERIA WEBINARÓW
10:00 - 11:00
Europejski Zielony Ład i Strategia UE integracji systemu energetycznego
Prowadzenie: Paweł Wróbel - Gate Brussels
12:00 - 13:00
Fala renowacji budynków w UE i Warunki Techniczne 2021
Prowadzenie: Paweł Wróbel - Gate Brussels, Paweł Lachman - PORT PC
14:00 - 15:00
Instalacje PV dla firm w świetle nowych przepisów PPOŻ
Prowadzenie: Krzysztof Grobel - Solgen Sp. z o.o., SBF POLSKA PV
29.10.2020
SERIA WEBINARÓW
10:00 - 11:00
Ile fotowoltaiki może realnie przyjąć polski system elektroenergetyczny?
Prowadzenie: Piotr Rudyszyn, Instytut Jagielloński

Poznaj Partnerów i Sponsorów edycji 2020!

Kongres „Trendy Energetyczne” to możliwość promocji oraz współpracy merytorycznej.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

Patronat

Partnerzy

Patronat medialny