Kongres
Dziękujemy za udział w IV Kongresie Trendy Energetyczne!

IV Kongres Trendy Energetyczne już za nami!

Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – za nami czwarta edycja Trendów Energetycznych! Energetyka jest dziś istotnym elementem gospodarki naszego kraju, dlatego podczas wydarzenia rozmawialiśmy o bieżących wyzwaniach stojących przed tym sektorem, ale i o trendach w zmieniającej się architekturze energetycznej. Przyjrzeliśmy się fotowoltaice, również w kontekście zmieniającej się ustawy o OZE, a także pompom ciepła oraz ich umiejscowieniu w polityce krajowej i europejskiej. Pod lupe wzięliśmy polski sektor offshore wind, wodór i jego zieloną stronę oraz działania antysmogowe. Zastanawialiśmy się także, jak poszczególne procesy przełożą się na to, jak będzie wyglądać energetyka za lat pięć, dziesięć lub dwadzieścia. Przedstawiamy RELACJĘ z IV edycji Trendów energetycznych 2021!

Co ważnego wydarzyło się na Trendach Energetycznych 2021?
W tym roku spotkaliśmy się w formie hybrydowej: online oraz w Studiu Trendów Energetycznych! Za nami:
 • DEBATY: Rynek prosumencki w Polsce 2022, Megatrendy współczesnej energetyki, LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce, Etyka sprzedaży mikroinstalacji OZE, Dekarbonizacja ogrzewania i termomodernizacja budynków
 • ANALIZY: Od net-meteringu do net-billingu, Rozliczanie net-billingu w oparciu o stałą cenę energii, Główne kierunki i tendencje globalnej polityki klimatycznej
 • PANELE DYSKUSYJNE: Trendy technologiczne i rynkowe – rynek pomp ciepła, efektywność energetyczna, technika grzewcza, rynek fotowoltaiczny, magazyny energii, Net Zero by 2050, Fit for 55%

I DZIEŃ

RYNEK PROSUMENCKI W POLSCE 2022

IV Kongres Trendy Energetyczne 2021 rozpoczął się od Debaty poświęconej rynkowi prosumenckiemu w Polsce w 2021 roku. Eksperci omówili scenariusze rozwoju rynku prosumenckiego w kontekście systemu sprzedażowego, zmiany systemu prosumenckiego oraz potrzebę wprowadzenia okresu przejściowego.W debacie wzięli udział: Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza, Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV, Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Andrzej Guła – Lider Polskiego Alarmu Smogowego. Moderatorem debaty był Grzegorz Burek – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia. Nie mogło również zabraknąć Poseł Jadwigi Emilewicz. W trakcie debaty pojawił się burzliwy temat nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Żałuję, że 1300 poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy OZE (UC74) opublikowanego początkiem czerwca tego roku nie zostały skonsumowane. Zorganizuję debatę dotyczącą energetyki obywatelskiej, na którą zasługują tysiące gospodarstw domowych –powiedziała Poseł Jadwiga Emilewicz o pośpiesznie wprowadzanych zmianach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Zmiany modelu rozliczeń prosumentów spowodują, że rynek w 2022 roku zmniejszy się o 70% względem 2021 roku. – powiedział Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV o zmianie systemu rozliczeń prosumentów

ANALIZY TRENDÓW ENERGETYCZNYCH

Kolejnym punktem programu były ANALIZY TRENDÓW ENERGETYCZNYCH, które również w dużej części zostały poświęcone nowelizacji ustaw o odnawialnych źródłach energii, a także polityce klimatycznej. Panel rozpoczął Tobiasz Adamczewski z Forum Energii, który omówił rozliczanie net-billingu w oparciu o stałą cenę energii, na podstawie analizy raportu Forum Energii.

Łukasz Pytliński – Instytut Ekonomii Środowiska, podsumował raport Instytutu Ekonomii Środowiska omawiający energetykę prosumencką i obywatelską w opinii obywateli. Głównym motywatorem, jeśli chodzi inwestycję we własną elektrownię fotowoltaiczną są aspekty ekonomiczne. Niekorzystna nowelizacja ustawy OZE może sprawić, że przyszli producenci będą się decydować na instalację PV jedynie ze względów hobbystycznych. – powiedział Łukasz Pytliński 

Lidia Wojtal – Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, która omówiła główne kierunki i tendencje globalnej polityki klimatycznej w oparciu o wnioski po COP26.

DEBATA: MEGATRENDY WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI

W dalszej części wydarzenia odbyła się DEBATA poświęcona MEGATRENDOM WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI, która została podzielona na dwie części. W pierwszej części wzięli udział  Daniel Raczkiewicz z Kancelarii Doradztwa Rynku Energii oraz Tobiasz Adamczewski z Fundacji Forum Energii. Ze Studiem Trendów Energetycznych połączyli się również Piotr Woźny – Prezes ZE PAK oraz Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Moderatorem debaty był Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV, który rozmawiał z uczestnikami debaty na temat instalacji prosumenckich i ich dalszym rozwoju, o największych wyzwaniach spółek obrotu, rynku farm PV, a także rynku energetycznym za 10 lat.W trakcie debaty padło pytanie o zmianę systemu prosumenckiego z opustowego na net-billingowy. Woźny podkreślił, że budowa energetyki prosumenckiej to przygoda, w którą włożył dużo serca i energii, jeszcze jako prezes NFOŚiGW i pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

– Rozumiem powody. Popularność ruchu prosumenckiego i to, że Polacy swoimi portfelami głosują na instalacje fotowoltaiczne, zaskoczyło energetykę zawodową w Polsce. Mam wrażenie, że cała ta operacja, zmiana, nie została dobrze zakomunikowana i opowiedziana. Jest wrażenie gigantycznej presji czasowej i zabierania niezwykle korzystnego rozwiązania ludziom. Rozumiejąc racje techniczne i intencje osób promujących tę zmianę, myślę, że bardzo słabo zostało to zrobione od strony komunikacyjnej – wskazał Woźny.

W drugiej części debaty poświęconej MEGATRENDOM WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI wzięli udział Lidia Wojtal – Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, Agora Energiewende, Paweł Wróbel – Ekspert POBE, Gate Brussels oraz Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

W trakcie debaty, eksperci omawiali między innymi konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej Polski.

Transformacja energetyczna Polski może utknąć, jeśli nasza sieć nie będzie przystosowana do wyzwań z nią związanych. Stoimy w obliczu ogromnych wyzwań. Biorąc pod uwagę to na czym ma opierać się Polska energetyka w przyszłości, elementem hamującym w naszej transformacji energetycznej może okazać się dystrybucja energii elektreycznej. Mamy bardzo ambitne plany co do morskiej energetyki wiatrowej, ale na nic się to nie zda, jeżeli nie będziemy mogli przyłączyć morskich farm wiatrowych do sieci i wykorzystać tej energii. – powiedział Paweł Wróbel

Ważne miejsce w debacie zajęła również kwestia zielonego wodoru.

Polska w przyszłości ma szansę na bycie liderem w wykorzystaniu wodoru w ogrzewnictwie – zauważył Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

DEBATA: LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce

Ostatnim elementem I dnia Kongresu była DEBATA: LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce. Eksperci rozmawiali o tym, jak wykorzystać transformacje energetyczną, by równocześnie rozbudować polską produkcję i włączyć lokalną gospodarkę do globalnego łańcucha dostaw, czy europejska gospodarka jest w stanie wypełnić lukę po przerwach w dostawach Azjatyckiego Tygrysa, jakie są bariery administracyjne, biznesowe i mentalne.

W debacie wzięli udział Piotr Dziadzio – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Jarosław Kotyza – Instytut Miękinia przy AGH , Robert Galara – Wiceprezes Galmet, Edyta Witkowska – Dyrektor zarządzający Bruk-Bet Fotowoltaika, Sebastian Walerysiak – Prezes Zarządu Viessmann, Dawid Cycoń – Prezes ML System, Ewa Owczarz – Wiceprezes Corab, Moderatorem debaty był Grzegorz Burek – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia.

W trakcie debaty przedstawiciele polskich spółek przedstawili własną perspektywę rozwoju łańcucha dostaw dla sektora fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Padły także pytania o opinie na temat zmian systemu prosumenckiego oraz budowę polskiej Gigafabryki PV oraz pomp ciepła.

I Dzień Trendów Energetycznych zakończyła uroczysta GALA, podczas której został przyznany tytuł TRENDERA 2021! W tym roku tytuł Trendera został przyznany Tomaszowi Zubilewiczowi – polskiemu dziennikarzowi oraz prezenterowi telewizyjnemu i radiowemu! Gratulujemy!

II DZIEŃ

II dzień IV Kongresu Trendy Energetyczne 2021 rozpoczął się od uroczystej inauguracji oraz wprowadzenia do debaty Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Panel rozpoczął Timothy Goodson z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który omówił specjalny raport IEA dotyczący celu Net Zero by 2050. Kolejny punktem programu była prezentacja Pawła Wróbla – eksperta POBE, który omówił jakie zmiany dla sektora budynków przyniesie unijny pakiet „Fit for 55”. Następnie, długofalową Strategię Renowacji Budynków z 2021 w dokumencie rządowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawił Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

DEBATA POBE – DEKARBONIZACJA OGRZEWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Po wprowadzeniu, przeszliśmy do właściwej części wydarzenia, czyli debaty POBE pt. “DEKARBONIZACJA OGRZEWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”. Wzięli w niej udział: Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Marek Miara – ISE Fraunhofer, Paweł Wróbel – ekspert POBE, Gate Brussels oraz Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Moderatorem debaty był Grzegorz Burek – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia. Eksperci poruszyli między innymi temat, czy transformacja energetyczna w zakresie budynków dotyczy tylko zmiany stosowanych technologii w ogrzewnictwie, czy także zmiany zachowań użytkowników końcowych. Wypowiedzieli się również na temat odejścia od paliw kopalnych w ciepłownictwie i skutków dla rynku, a także o finansowaniu termomodernizacji budynków.

Po debacie odbyło się uroczyste podpisanie POROZUMIENIA BRANŻOWEGO NA RZECZ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, które rozszerzyło POBE o kolejne organizacje członkowskie. Porozumienie podpisali przedstawiciele:

 • Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 • Polskiej Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 • Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 • Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS)
 • Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV)
 • Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)
 • Stowarzyszenia Polska Wentylacja (SPW)
 • Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 • Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 • Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)

TRENDY TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE – RYNEK POMP CIEPŁA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, TECHNIKA GRZEWCZA

Kolejnym punktem programu był Panel poświęcony Trendom technologicznym w kontekście rynku pomp ciepła, efektywności energetycznej i techniki grzewczej. Eksperci rozmawiali o alternatywach ogrzewania, notowaniach czynników chłodniczych, dekarbonizacji ogrzewania, rynku pomp ciepła i jego przyszłości, a także wyzwaniach dla deweloperów w obliczu nadchodzących zmian w źródłach ogrzewania budynków wielorodzinnych. W panelu prowadzonym przez Grzegorza Burka – Prezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego GLOBEnergia wzięli udział: Paweł Lachman – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Marek Miara – ISE Fraunhofer, Dawid Pantera – Viessmann, Maciej Ferdek – Mitsubishi Electric, Maciej Czop – Prezes Zarządu Immergas Polska, Andrzej Oczoś – Galmet.

TRENDY TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE – RYNEK FOTOWOLTAICZNY, MAGAZYNY ENERGII

Po tematach poświęconych pompom ciepła przeszliśmy do tematów związanych z fotowoltaiką. W panelu “Trendy technologiczne i rynkowe – Rynek Fotowoltaiczny, Magazyny Energii” Anna Będkowska – Redaktor prowadząca portalu Globenergia rozmawiała z ekspertami z branży PV o domach przyszłości, komercyjnym rynku PV, a także rozwiązaniach wodorowych. W panelu wzięli udział Michał Marona – SolarEdge, Marcin Jędrachowicz – Jinko Solar, Katarzyna Sidzina – Fronius, Maciej Piliński – Fronius, Paweł Wiktorowicz – Corab.

DEBATA: ETYKA SPRZEDAŻY MIKROINSTALACJI OZE

Ostatnim punktem programu IV Kongresu Trendy Energetyczne była debata poświęcona etyce sprzedaży mikroinstalacji OZE. Eksperci rozmawiali o tym jak zapobiec nieuczciwym praktykom, wadliwym mikroinstalacjom i oszukanym klientom i jakie zachowania zasługują na potępienie. W debacie wzięli udział Maciej Borowiak – Brewa; Michał Szewczyk – Bison Energy; Marcin Krzyżanowski – Solgen; Paweł Zabielski – OZE Projekt; Moderatorem debaty był Grzegorz Burek. Połączył się z nami również Artur Nowak-Gocławski z Grupy ANG S.A.

Na koniec, Maciej Borowiak z Brewa, Michał Szewczyk z Bison Energy, Marcin Krzyżanowski z Solgen oraz Paweł Zabielski z OZE Projekt, podpisali list intencyjny w ramach powołania inicjatywy FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY.

DZIĘKUJEMY!

Wszystkim, którzy uczestniczyli w IV Kongresie Trendy Energetyczne 2021 serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

LICZBY
IV Kongres
Edycja 2021

Ponad 1700 widzów online,  985 zarejestrowanych uczestników, 36 prelegentów, 13 godzin branżowej wiedzy i 9 debat.

Dzień I 16 listopada 2021
RYNEK PROSUMENCKI | CENY |WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI
Dzień II 17 listopada 2021
DEKARBONIZACJA | TRENDY TECHNOLOGICZNE | ETYKA SPRZEDAŻY
10:00
INAUGURACJA TRENDÓW ENERGETYCZNYCH 2021
10:15
DEBATA: RYNEK PROSUMENCKI W POLSCE 2022
Jakie są scenariusze rozwoju rynku prosumenckiego w kontekście systemu sprzedażowego?, Zmiany systemu prosumenckiego - czy potrzebny jest okres przejściowy?, Net-billing z punktu widzenia inwestora - co oznacza w praktyce?, Kto powinien się do kogo dostosować? OZE do sieci, a może właśnie sieci do OZE?
Zaproszeni eksperci: Jadwiga Emilewicz - poseł na Sejm, Bartłomiej Orzeł - pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza, Bogdan Szymański - Prezes SBF POLSKA PV, Tobiasz Adamczewski - Forum Energia, Paweł Lachman - Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Andrzej Guła - Lider Polskiego Alarmu Smogowego; Moderator: Grzegorz Burek, Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia
11:00
ANALIZY TRENDÓW ENERGETYCZNYCH
1.
Rozliczanie net-billingu w oparciu o stałą cenę energii - analiza raportu Forum Energii
Tobiasz Adamczewski - Forum Energii
2.
Główne kierunki i tendencje globalnej polityki klimatycznej - Wnioski po COP26
Lidia Wojtal - Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, Agora Energiewende
3.
Analiza ekonomiczna rozliczeń prosumenckich od net-meteringu do net-billingu, rynek prosumencki w liczbach
Anna Będkowska - Redakcja GLOBENERGIA
11:40
DEBATA: MEGATRENDY WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI - WYZWANIA CZ.1
Instalacje prosumenckie i ich dalszy rozwój, największe wyzwania spółek obrotu, Rynek farm PV; Rynek energetyczny za 10 lat; Siła napędowa rynku pomp ciepła w Polsce, Spektakularne podwyżki cen gazu; Uchwały antysmogowe na mapie polskiej gospodarki; Rola prosumentów w miksie energetycznym
Zaproszeni goście: Marcin Roszkowski - Instytut Jagielloński, Daniel Raczkiewicz - Kancelaria Doradztwa Rynku Energii, Tobiasz Adamczewski - Fundacja Forum Energii Moderator: Bogdan Szymański, SBF POLSKA PV
12:30
PRZERWA
13:00
DEBATA: MEGATRENDY WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI - WYZWANIA CZ.2
Europejska i polska rzeczywistość po szczycie klimatycznym COP26; Krajobraz energetyczny nad Wisłą - transformacja i od prosumentów po instalacje wieloskalowe; Czy z górników da się zrobić zielonych elektroenergetyków?; Polskie sieci elektroenergetyczne - Słabe ogniwo w transformacji energetycznej, Offshore i atom. Synergia czy konkurencja?; Model biznesowy polskiego wodoru
Zaproszeni goście: Lidia Wojtal - Ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, Agora Energiewende, Paweł Wróbel - Ekspert POBE, Gate Brussels, Janusz Starościk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Piotr Woźny - Prezes ZE PAK; Moderator: Bogdan Szymański - Prezes SBF POLSKA PV
14:00
PRZERWA NA LUNCH
14:30
DEBATA: LOCAL CONTENT, czyli wyzwania produkcji w Polsce
Jak wykorzystać transformacje energetyczną, by równocześnie rozbudować polską produkcję i włączyć lokalną gospodarkę do globalnego łańcucha dostaw?; Czy europejska gospodarka jest w stanie wypełnić lukę po przerwach w dostawach Azjatyckiego Tygrysa; Jakie są bariery administracyjne, biznesowe i mentalne?; APEL TRENDÓW ENERGETYCZNYCH o wsparcie i rozwój local content branży OZE
Zaproszeni goście: Piotr Dziadzio - Wiceminister Klimatu i Środowiska, Jarosław Kotyza - Instytut Miękinia przy AGH , Robert Galara - Wiceprezes Galmet, Edyta Witkowska - Dyrektor zarządzający Bruk-Bet Fotowoltaika, Sebastian Walerysiak - Prezes Zarządu Viessmann, Dawid Cycoń - Prezes ML System, Ewa Owczarz - Wiceprezes Corab, Moderator: Grzegorz Burek - Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia
15:30
TRENDY ENERGETYCZNE OFFLINE - BEZ ZNIECZULENIA O ENERGETYCE
Komentarz do nadchodzących zmian i ich możliwych przyczyn. Kontrowersje, opinie, spotkanie z pogodnym prezenterem, czyli porady jak dobrze wypaść przed kamerą - Gość specjalny: Tomasz Zubilewicz - tylko dla gości w Studio Trendów Energetycznych, bez transmisji
16:00
ZAKOŃCZENIE I DNIA KONGRESU TRENDY ENERGETYCZNE
19:00
GALA I WIECZÓR TRENDÓW ENERGETYCZNYCH
9:30
INAUGURACJA II DNIA KONGRESU TRENDY ENERGETYCZNE
9:35
WPROWDZENIE DO DEBATY POBE
Paweł Lachman - Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Grzegorz Burek - Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia
9:40
Net Zero by 2050 - Specjalny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) - analiza
Timothy Goodson - Międzynarodowa Agencja Energetyczna
9:50
Unijny pakiet „fit for 55” - jakie zmiany dla sektora budynków?
Paweł Wróbel - ekspert POBE, Gate Brussels
10:00
Długofalowa Strategia Renowacji Budynków z 2021 w dokumencie rządowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Andrzej Kaźmierski - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
10:10
DEBATA POBE - DEKARBONIZACJA OGRZEWANIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
Dekarbonizacja źródeł ogrzewania budynków do 2050 roku - jaka przyszłość czeka polski sektor budownictwa; Strategie budynkowe i dekarbonizacyjne w Wielkiej Brytanii i w Niemczech w 2021; Odejście od paliw kopalnych w ciepłownictwie i podnoszenie efektywności energetycznej - skutki dla rynku; Finansowanie termomodernizacji budynków; Gruntowna termomodernizacja w dobie podążania za zwiększaniem komfortu użytkowników;
Zaproszeni eksperci: Paweł Lachman - Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Marek Miara - ISE Fraunhofer, Paweł Wróbel - ekspert POBE, Gate Brussels, Janusz Starościk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Moderator: Grzegorz Burek - Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia
11:00
Porozumienie POBE - Podpisanie porozumienia z kolejnymi członkami
11:15
PRZERWA
11:45
TRENDY TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE - RYNEK POMP CIEPŁA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, TECHNIKA GRZEWCZA
Alternatywy ogrzewania, notowania czynników chłodniczych; Dekarbonizacja ogrzewania - nie "czy", ale "jak szyko"; Co czeka rynek pomp ciepła? Które technologie pozostaną, a które zostaną wyparte?; Dwutlenek węgla, propan, R32, a może ciągle R410A? Co jest przyszłością dla pomp ciepła? R32 - czynnik przejściowy, czy docelowy?; Pompy ciepła plug and play - szansa na zachowanie stabilizacji na rynku?; Wyzwania dla deweloperów w obliczu nadchodzących zmian w źródłach ogrzewania budynków wielorodzinnych;
Zaproszeni eksperci: Paweł Lachman - Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Koordynator POBE, Marek Miara - ISE Fraunhofer, Dawid Pantera - Viessmann, Maciej Ferdek - Mitsubishi Electric, Maciej Czop - Prezes Zarządu Immergas Polska, Andrzej Oczoś - Galmet; Moderator: Grzegorz Burek - Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny GLOBEnergia
12:45
TRENDY TECHNOLOGICZNE I RYNKOWE - RYNEK FOTOWOLTAICZNY, MAGAZYNY ENERGII
Fotowoltaika to dopiero początek? Czy energia może być inteligentna?; Analiza rynku, wyzwania i oczekiwania oczami dużego producenta modułów fotowoltaicznych;Jakich rozwiązań oczekuje rynek komercyjnych instalacji fotowoltaicznych? Ekonomia, ergonomia, ekologia.; Fotowoltaika i wodór; Podążanie za Słońcem - kaprys czy konieczność?; Wsparcie dla inwestycji w OZE - komercyjne, publiczne, a może systemy mieszane?;
Zaproszeni eksperci: Michał Marona - SolarEdge, Marcin Jędrachowicz - Jinko Solar, Katarzyna Sidzina - Fronius, Maciej Piliński - Fronius, Paweł Wiktorowicz - Corab, Moderator: Bogdan Szymański - SBF POLSKA PV.
13:45
PRZERWA
14:30
DEBATA: ETYKA SPRZEDAŻY MIKROINSTALACJI OZE
Jak zapobiec nieuczciwym praktykom, wadliwym mikroinstalacom i oszukanym klientom?; Czy takie czarne owce są zagrożeniem na rynku?; Jakie zachowania zasługują na potępienie?; Inauguracja programu FOTOWOLTAIKA FAIR PLAY
Zaproszeni goście: Maciej Borowiak - Brewa; Michał Szewczyk - Bison Energy; Marcin Krzyżanowski - Solgen; Paweł Zabielski - OZE Projekt; Moderator - Grzegorz Burek, GLOBEnergia;
15:30
ZAKOŃCZENIE OBRAD I PODSUMOWANIE

Poznaj Partnerów i Sponsorów edycji 2021!

Kongres „Trendy Energetyczne” to możliwość promocji oraz współpracy merytorycznej.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat 

Partnerzy