Trenderzy 2022

Jarosław Kotyza

szef Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękinii, założyciel  i członek zarządu PORTPC, członek PSG pomysłodawca Ogólnopolskiego Kongesu Geotermalnego, innowator, wizjoner z pasją do nauki, studentów i nowych technologii. Znawca branży pomp ciepła.

Joanna Maćkowiak-Pandera

 polska ekspertka ds. energetyki i klimatu, działaczka społeczna i urzędniczka państwowa, doktor nauk biologicznych, w 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce.

dr hab inż. Michał Piasecki

Wieloletni propagator idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Specjalizujący się między innymi w zagadnieniach dotyczących budynków i wyrobów, związanych z ich oceną środowiskową, oceną komfortu, jakością środowiska wewnętrznego, jakością powietrza wewnętrznego, śladem węglowym i oceną ekonomiczną. Pomysłodawca i twórca wdrożeń w zakresie krajowego systemu i deklaracji środowiskowych EPD dla wyrobów budowlanych. Zasłużony w tworzeniu wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków.

Galeria

Wideo

LINK WKRÓTCE!

Podsumowanie V Trendów Energetycznych!

Na najważniejszym wydarzeniu Redakcji GLOBENERGIA poruszyliśmy najgorętsze tematy w branży odnawialnych źródeł energii i spotkaliśmy się na żywo z ludźmi, którzy budują podwaliny transformacji energetycznej. Kogo mogliśmy usłyszeć na naszym wydarzeniu?


PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego

Rok 2022 upływa pod znakiem wojny na Ukrainie i spowodowanego przez nią kryzysu energetycznego. Aktualnie nie da się mówić o energetyce w oderwaniu od obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie dziwi więc fakt, że kryzys energetyczny i sposoby jego ograniczenia stały się głównym tematem dyskusji w branży, a energetyka zagościła w mainstreamie. Tematy związane z kryzysem energetycznym nie mogły nie znaleźć się w agencie V Trendów Energetycznych.

Kryzys energetyczny – wyzwanie czy katalizator zielonej transformacji?

Podczas panelu PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego usłyszeliśmy m.in. jak zaadaptować biznes do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Tą wiedzą podzielił się z nami Tomasz Gałązka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Od Izabeli Zygmunt, przedstawicielki Komisji Europejskiej dowiedzieliśmy się także jakie zmiany w prawie musimy wdrożyć, aby na dobre pożegnać się z paliwami kopalnymi, a także jak unijne rekomendacje zmienią budynki i rynek w Polsce. Uczestnicy naszego wydarzenia dowiedzieli się od Michała Smolenia z Fundacji Instrat czy kryzys energetyczny będzie katalizatorem czy wyzwaniem dla zielonej transformacji. W kolejnej prelekcji z tego panelu Andrzej Kielar z ROCKWOOL wyjaśnił jakie znaczenie ma kompleksowa termomodernizacja budynków w kontekście cen energii i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Z kolei Paweł Lachman (PORT PC, POBE) w swojej prezentacji przedstawił wpływ nowej dyrektywy EPBD na branże.

Polska w dobie kryzysu

Nasi rozmówcy wskazali trendy w energetyce, które ukształtowały się w dobie kryzysu energetycznego. W dwuczęściowej debacie Polska w dobie kryzysu energetycznego wzięli udział przedstawiciele świata nauki i techniki, a także przedstawiciele przemysłu. W pierwszej części debaty udział wzięli Maciej Lipka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Marcin Górka z PGNiG oraz Michał Smoleń z Fundacji Instrat.

Uczestnicy drugiej części debaty wskazali jak kryzys wpływa na działalność biznesów dostarczających rozwiązania z zakresu OZE. Wskazali również wyzwania związane z zabezpieczeniem łańcuchów dostaw. W tej części debaty uczestniczyli przedstawiciele polskich i europejskich producentów urządzeń OZE: Edyta Witkowska-Grześkiewicz (Bruk-Bet Fotowoltaika), Robert Galara (Galmet), Maciej Piliński z firmy Froniu oraz Wojciech Racięcki z Narodowego centrum Badań i Rozwoju.

Wielkoskalowa fotowoltaika uratowana?

Kolejny panel na Trendach Energetycznych 2022 należał do fotowoltaiki. Panel FOTOWOLTAIKA DZISIAJ I JUTRO – prawo, technologia, gospodarka przyciągnął uwagę zwłaszcza branży wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych. Na V Trendach Energetycznych mieliście możliwość przekonać się czy zostało oddalone widmo paraliżu, który miał być wynikiem reformy planowania. Prelekcję na ten temat wygłosiła Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska z Kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni. Uczestnicy wydarzenia – zarówno ci, którzy byli z nami w studio Trendów Energetycznych, ale także uczestnicy online – mieli okazję posłuchać zagłębić się w temacie blockchain w energetyce i tego, czy możliwa jest identyfikacja źródeł pochodzenia energii, którą zużywamy i czy będzie miało to praktyczne znaczenie. To w jaki sposób można wykorzystać wiedzę z tego zakresu wyjaśnił Sebastian Grabowski z Fundacji ArchitectsPL.

Agrofotowoltaika – czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki?

Współpraca farm fotowoltaicznych może być przełomowa pod kątem pozyskiwania gruntów zarówno pod inwestycje w elektrownie słoneczne jak i zachowywanie gruntów pod uprawy rolne. Jak się okazuje, korzyści z tego połączenia mogą wynikać nie tylko z generacji energii elektrycznej, ale także ze stwarzania lepszych warunków dla wzrostu roślin. W debacie FOTOWOLTAIKA NA GRUNCIE – rolnictwo a produkcja energii ze Słońca, w której uczestniczyli Krzysztof Mudryk z Uniwersytetu Rolniczego, Paweł Wiktorowicz (CORAB) oraz Mariusz Potocki (SolarEdge). Dzięki wysłuchaniu debaty poznaliśmy wizję na temat agrofotowoltaiki z perspektywy świata nauki, a także polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Prelegenci odpowiedzieli na pytanie czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki. Zwrócono także uwagę na to jak ważna jest optymalizacja serwisowa instalacji fotowoltaicznych na gruntach uprawnych.

Decentralizacja rynku energii i sposoby jej zakupu

W ostatnim panelu pierwszego dnia Trendów Energetycznych 2022 poruszono tematykę decentralizacji rynku energii i sposobu zakupu energii. W tej części kongresu Jacek Kosiński z Kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni mówił o elektrowniach off-grid dla przemysłu jako alternatywie dla linii bezpośredniej. W kolejnej prelekcji Radosław Grech z Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił zaprezentował sposób kontraktowania energii elektrycznej i gazu w dobie kryzysu.

Pierwszy dzień Trendów Energetycznych zwieńczył ENERGETYCZNY TALK SHOW. Jest to format znany czytelnikom portalu GLOBENERGIA, w którym Grzegorz Burek i Bogdan Szymański z naszej redakcji rozmawiali o energetyce bez znieczulenia i bez kamer. ENERGETYCZNY TALK SHOW był dostępny jedynie dla uczestników kongresu, którzy odwiedzili nasze studio.

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku pierwszy dzień kongresu zwieńczyła uroczysta gala „TRENDERY 2022”. Podczas Gali V Kongresu Trendy Energetyczne zostały wyróżnione ważne osobowości z branży energetycznej. TRENDER to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata.

Kto został TRENDEREM 2022?

Wtym roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Maćkowiak-Panderze – polskiej ekspertkce ds. energetyki i klimatu. Joanna Maćkowiak-Pandera od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce. Drugi tytuł TRENDERA 2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie – kierownikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonerowi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

V Trendy Energetyczne – drugi dzień

Drugiego dnia Trendów Energetycznych kongres rozpoczął się od debaty OZE W BUDYNKACH PRZYSZŁOŚCI – SCENARIUSZE ROZWOJU BRANŻ. W debacie udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń branżowych takich jak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV (SBF POLSKA PV), Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG), Regulatory Assistance Project (RAP) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Uczestnicy zdradzili jakie były przełomowe momenty rozwoju w ich branżach w 2022 roku, oraz wskazali co mogłby być gwarancją rozwoju ich branż w następnych latach.

Fotowoltaika i magazynowanie energii

Drugi panel tego dnia należał do producentów komponentów systemów fotowoltaicznych i systemów z magazynami energii. Panel FOTOWOLTAIKA I MAGAZYNOWANIE ENERGII otworzyła prezentacja na temat Śladu węglowego w produktach oze z praktycznego punktu widzenia wygłoszona przez Katarzynę Sidzinę z Firmy Fronius. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Lin Zhao z Sungrow. Przedstawiciel Sungrow poruszył temat zielonego wodoru, jego przyszłych zastosowań oraz rozwiązań technologicznych, które mogą ułatwić produkcję wodoru z instalacji fotowoltaicznych. O opłacalności ekonomicznej farmy fotowoltaicznej z magazynem energii mówił Grzegorz Kozioł (Digital Power Huawei CEE & Nordic. Chwilę później podsumowania ostatnich kilku lat zmian zachodzących w branży podjął się Marcin Jędrachowicz z Jinko Solar. Przedstawiciel Jinko Solar wymienił także wyzwania stojące przed producentami modułów fotowoltaicznych i wskazał oczekiwania co do rozwoju producentów modułów PV w kolejnych latach. Panel zakończył się rozmową z Danielem Moczulskim (GoodWe), który mówił o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań hybrydowych w instalacjach przydomowych i komercyjnych w kontekście zmian na rynku energii i o tym, czy jest jeszcze miejsce na zwykłe falowniki sieciowe w ofercie dla odbiorców indywidualnych.

Nowe typowe lata meteorologiczne i zapowiedź nowych temperatur obliczeniowych

Trendy Energetyczne to wydarzenie, na którym wyznaczane są nowe kierunki w energetyce i w branży grzewczej. Za kierunek, który bez wątpienia wpłynie na rynek urządzeń grzewczych uważa się Nowe typowe lata meteorologiczne i nowe temperatury obliczeniowe. W tej części kongresu Piotr Narowski i Paweł Lachman przybliżyli ten temat uczestnikom i wskazali jak wpłyną one na branżę grzewczą.Ostatnim panelem Trendów Energetycznych 2022 był panel OGRZEWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU. W tej części kongresu inicjatywę przejęli producenci nowoczesnych urządzeń grzewczych. Trendy w projektowaniu przemysłowych instalacji grzewczych oraz kwestie łączenia gruntowych i powietrznych pomp ciepła przedstawił Adam Koniszewski z firmy Stiebel Eltron. Kamil Rdzanek, przedstawiciel Immergas, odpowiedział na pytanie jak przygotować branże pomp ciepła na dynamiczny rozwój, w kontekście ograniczenia stosowania paliw kopalnych. Tematykę projektowania obiektów komercyjnych i wielomieszkaniowych z uwzględnieniem inwestycji w pompę ciepła w przyszłości poruszył Maciej Ferdek z Mitsubishi Electric. Dyskusje w tym panelu podsumowała rozmowa z Kubą Szarugą z Viessmann pt. Jak zrozumieć transformację energetyczną?

W ostatniej dyskusji na Trendach Energetycznych 2022 mogliśmy usłyszeć co tematach z zakresu energetyki myślą przedstawiciele portali branżowych. W debacie Energetyka, OZE, gospodarka, przyszłość – medialnym okiem uczestniczyli Bogdan Szymański – GLOBENERGIA, Sonia Sobczyk – Dziennik Gazeta Prawna, Barbara Oksińska – Business Insider oraz Andrzej Guła – smoglab.pl, Polski Alarm Smogowy. Uczestnicy podnieśli tematy polityki socjalnej, kryzysu energetycznego oraz spójność polskiej i europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

Program Wydarzenia

10:00 

ROZPOCZĘCIE KONGRESU TRENDY ENERGETYCZNE 2022 *

Otwierający Kongres: Kazimierz Barczyk-  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Burek – redaktor naczelny GLOBENERGIA, Bogdan Szymański – wiceprezes SBF POLSKA PV

10:05

PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego

Czy kryzys energetyczny doprowadzi do kryzysu zielonej transformacji? Skąd wysokie ceny energii i jaka polityka energetyczna umożliwi elektryfikację sektorów? Jaka polityka energetyczna państwa jest potrzebna, aby umożliwić wielką elektryfikację ogrzewnictwa, transportu i przemysłu? Co może przyspieszyć wyjście z kryzysu? Czy inwestycje w pompy ciepła i samochody elektryczne będą atrakcyjne?
REPowerEU – koniec z paliwami kopalnymi – czy jest to możliwe także w Polsce? Jak unijne rekomendacje zmienią budynki i rynek OZE? Rozwój OZE w Polsce a wymagania Fit For 55 – jak bardzo musimy zdynamizować rozwój energetyki odnawialnej?


Adaptacja biznesu do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii – Co nas czeka w najbliższych latach?
Tomasz Gałązka – MRiT
Nowa dyrektywa EPBD i jej wpływ na branżę
Paweł Lachman – PORTPC, POBE
Kryzys energetyczny – przyśpieszenie czy wyzwanie dla zielonej transformacji?
Michał Smoleń – Instrat
Znaczenie kompleksowej termomodernizacji budynków w kontekście cen energii i bezpieczeństwa energetycznego państwa
Andrzej Kielar – ROCKWOOL

11:10

DEBATA: Polska w dobie kryzysu energetycznego

Europa stoi obecnie przed potencjalnie największym kryzysem energetycznym w historii. Drastyczne wzrosty cen, recesja, inflacja, wizja blackoutu i mnogość pomysłów, jak przetrwać zimę i kolejne lata. Które branże mogą nie przetrwać tego kryzysu? Co zrobić, by się obronić? Czy rodzimy przemysł ma pomysł na stabilny rozwój? Czy w naszym kraju stabilizacja jest możliwa? A może są rynki bardziej obiecujące?

CZĘŚĆ I


Uczestnicy: Maciej Lipka – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Michał Smoleń – Instrat, Marcin Górka – PGNiG
Prowadzący: Bogdan Szymański – SBF POLSKA PV


 • Udział kosztów nośników energii w kosztach wytwarzania produktów – jakie branże mogą nie przetrwać kryzysu energetycznego, a jakie mogą trwale przenieść produkcje poza unię europejską?
 • Energetyka jądrowa w Polsce – mała czy duża? Kiedy w Polsce może popłynąć energia elektryczna z SMR-ów, a kiedy z dużych reaktorów?
 • Local content, kryzys energetyczny a zielona transformacja
 • Jak obecne regulacje prawne mogą wpłynąć na rynek energii? Jakie są rekomendacje na przyszłość?
 • W jakim kierunku powinien zmieniać się polski miks energetyczny

CZĘŚĆ II


Uczestnicy: Edyta Witkowska-Grześkiewicz – Bruk-Bet Fotowoltaika, Robert Galara – Galmet, Maciej Piliński – Fronius, Wojciech Racięcki – NCBiR
Prowadzący: Grzegorz Burek – GLOBENERGIA


 • Czy fotowoltaika jest szansą dla przemysłu energochłonnego w Polsce?
  Polski przemysł na rzecz OZE – jak rozwija się local content i czy potrzebuje wsparcia? Skąd czerpie inspiracje na przetrwanie?
 • Local content a wodór – skąd pozyskiwać i gdzie magazynować? Potencjał morskich farm wiatrowych w Polsce i rola polskiego przemysłu w rozwoju off-shoru w Polsce
 • Rynek DACH i praktyki w zakresie wykorzystania urządzeń OZE
 • Dobre praktyki wykorzystania OZE w Polsce i za granicą

12:30

PRZERWA KAWOWA

13:00

FOTOWOLTAIKA DZISIAJ I JUTRO – prawo, technologia, gospodarka

 • Wielkoskalowa fotowoltaika uratowana? Oddala się widmo paraliżu w wyniku reformy planowania
  dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i radcowie prawni
 • Blockchain w energetyce – Czy możliwa jest identyfikacja źródeł pochodzenia energii, którą zużywamy? Czy będzie miało to praktyczne znaczenie? W jaki sposób będzie można tę wiedzę wykorzystać?
  Sebastian Grabowski Fundacja ArchitectsPL

13:30

DEBATA: FOTOWOLTAIKA NA GRUNCIE – rolnictwo a produkcja energii ze Słońca

Prowadzący – Bogdan Szymański – SBF POLSKA PV

 • Czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki?
  prof. Krzysztof Mudryk, Uniwersytet Rolniczy
 • Czy polski przemysł fotowoltaiczny jest gotowy, by spełnić oczekiwania rolników? Rozwiązania na monitorowanie produkcji energii z farmy AGROPV, fotowoltaiczne płoty i okapy ochronne
  Paweł Wiktorowicz, Corab
 • Optymalizacja serwisowa instalacji fotowoltaicznych na gruntach uprawnych – jak będą wyglądać farmy fotowoltaiczne za kilka lat?
  Mariusz Potocki, SolarEdge

14:00

PRZERWA NA LUNCH

15:00

Decentralizacja rynku energii i sposoby zakupu energii

 • Elektrownie off-grid dla przemysłu alternatywą dla linii bezpośredniej
  Jacek Kosiński – kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i radcowie prawni
 • Jak kontraktować zakup energii elektrycznej i gazu w dobie kryzysu? Długie kontrakty terminowe, krótkie kontrakty terminowe, rynek spot, a może umowy PPA?
  Radosław Grech Centrum Energetyki odnawialnej – Uniwersytet Zielonogórski
 • Cenotwórczość i inflacja producencka w branży fotowoltaicznej – czy jesteśmy skazani na drożejące instalacje PV?
  Bogdan Szymański GLOBENERGIA

15:45

ENERGETYCZNY TALK SHOW – o energetyce bez kamer i bez znieczulenia

Bogdan Szymański – SBF POLSKA PV, Grzegorz Burek – GLOBENERGIA

19:00

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

* Organizator zastrzega możliwość zmian w programie

10:00

SCENARIUSZE ROZWOJU BRANŻ OZE – okiem przedstawicieli

 • Czy liberalizacja przepisów w zakresie budowy małych turbin wiatrowych przyczyni się do ich rozwoju w Polsce? Przydomowe turbiny wiatrowe a fotowoltaika – raport
 • Odnawialne źródła energii w cyklu życia budynków – co się zmieni?
 • Scenariusze rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce
 • Jakie szanse stoją przed głęboką i płytką geotermią w Polsce? Perspektywa kilku i kilkunastu lat
 • Rynek pomp ciepła – wizja rozwoju i analiza źródeł ograniczeń

Uczestnicy: Monika Morawiecka – RAP, Paweł Lachman – PORT PC, Bogdan Szymański  – SBF POLSKA PV, Marek Hajto – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Janusz Gajowiecki – PSEW

Prowadzący: Grzegorz Burek – GLOBENERGIA

10:30

OZE w cyklu życia budynków *

 • Znaczenie deklaracji środowiskowych produktów OZE w cyklu życia budynku
  Konrad Witczak – Politechnika Łódzka
 • Ślad węglowy w produktach OZE z praktycznego punktu widzenia
  Katarzyna Sidzina – Fronius Polska

11:00

FOTOWOLTAIKA I MAGAZYNOWANIE ENERGII

 • Od zielonej energii elektrycznej do zielonego wodoru – transformacja energetyczna nowej generacji
  Lin Zhao – Sungrow,
 • Opłacalność ekonomiczna farmy fotowoltaicznej z magazynem energii
  Grzegorz Kozioł – Huawei,
 • Trendy rozwoju technologii produkcji modułów fotowoltaicznych
  Marcin Jędrachowicz – Jinko Solar,
 • Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań hybrydowych w instalacjach przydomowych i komercyjnych w kontekście zmian na rynku energii
  Daniel Moczulski – GoodWe

12:00

PRZERWA KAWOWA

12:30

OGRZEWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU

 • Premiera! Nowe typowe lata meteorologiczne i zapowiedź nowych temperatur obliczeniowych
  Piotr Narowski, Politechnika Warszawska
 • Jak nowe typowe lata meteorologiczne i temperatury obliczeniowe wpłyną na rynek urządzeń grzewczych i WT
  Paweł Lachman – PORT PC

 • Trendy w projektowaniu przemysłowych instalacji grzewczych – Łączenie gruntowych i powietrznych pomp ciepła
  Adam Koniszewski – Stiebel Eltron
 • Jak przygotować branże pomp ciepła na dynamiczny rozwój, w kontekście ograniczenia stosowania paliw kopalnych?
  Kamil Rdzanek – Immergas,
 • Projektowanie obiektów komercyjnych i wielomieszkaniowych z uwzględnieniem inwestycji w pompę ciepła w przyszłości
  Maciej Ferdek – Mitsubishi Electric
 • Jak zrozumieć transformację energetyczną?
  Kuba Szaruga – Viessmann

14:00

PRZERWA NA LUNCH

15:00

DEBATA: Energetyka, OZE, gospodarka, przyszłość – medialnym okiem

Najbardziej medialne i energetyczne tematy okiem autorów – polityka socjalna, kryzys energetyczny, spójność polskiej i europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej – czyli jak informować o sprawach bezpieczeństwa energetycznego

 • Dodatek węglowy, dodatki do paliw, polityka socjalna a dotacje energetyczne, przyczyny i skutki kryzysu energetycznego, zachęcać, czy wymagać oszczędności?
 • Czy polskiej i europejskiej polityce energetycznej jest po drodze?
 • Czy kryzys energetyczny zmieni podejście Unii Europejskiej do zmiany celów klimatycznych?

Uczestnicy debaty: Bogdan Szymański – GLOBENERGIA, Michał Tabaka – Bizzblog, Sonia Sobczyk – Dziennik Gazeta Prawna, Barbara Oksińska – Business Insider, Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy.
Prowadzący: Grzegorz Burek – redaktor naczelny GLOBENERGIA

* Organizator zastrzega możliwość zmian w programie

Nasi Prelegenci

Nasi Partnerzy

Patronat Honorowy

Patronaty