Spółka górnicza podbija rynek OZE

Grupa Polsat oraz spółka górnicza ZE PAK, należące do jednego z najbogatszych Polaków Zygmunta Solorza-Żaka, chcą stać się wiodącym producentem energii z OZE oraz zielonego wodoru. ZE PAK wspólnie z duńskim partnerem złożył wnioski na lokalizację morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Obecnie trwają przygotowania także do budowy farmy fotowoltaicznej w Przykonie o łącznej mocy 180 MW.

Jak tłumaczą przedstawiciele koncernu Solorza-Żaka, inwestor postawił sobie ambitny cel zbudowania instalacji energetycznych nisko- i zeroemisyjnych o mocy 1 000 MW. Grupa zamierza produkować energię ze słońca, wiatru, biomasy, jak również z termicznej obróbki odpadów. Na ten cel chce przeznaczyć 5 mld zł w latach 2022-2026. Spółka nie wyklucza również inwestycji w energetykę jądrową i małe reaktory modułowe (SMR).

W swoim parku wytwórczym Solorz-Żak posiada największą w Polsce farmę fotowoltaiczną w Brudzewie o mocy 70 MW. Obecnie trwają przygotowania do budowy farmy PV o mocy 180 MW w Przykonie. Grupa Polsat chce posiadać instalacje PV o łącznej mocy 600 MW.

Grupa realizuje 3 projekty lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 70 MW. W planach ma również inwestycje w morską energetykę wiatrową. Na początku marca ZE PAK podpisał z duńskim Orstedem umowę o powołaniu konsorcjum celem wspólnego wystąpienia o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. W tym tygodniu spółki wspólnie złoży wnioski o wznoszenie sztucznych wysp (PSZW). Zarówno ZE PAK, jak i Orsted deklarują szybką realizację wspólnego projektu, co pomoże ograniczyć zależność Polski od importu surowców energetycznych.

Wspólnym inwestycjom budowy morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego towarzyszyć będą liczne inicjatywy społeczno-gospodarcze. Jedną z nich będzie powołany przez ZE PAK i Ørsted regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jeśli konsorcjum otrzyma pozwolenia lokalizacyjne, firmy przeznaczą blisko 50 mln zł (10 mln euro) na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki stopniowego wycofywania węgla, a także na inicjatywy edukacyjne i rozwój innowacyjnych gałęzi zielonej gospodarki.

Jeden z najbogatszych Polaków ma również ambicje związane z rozwojem gospodarki wodorowej. Grupa chce posiadać elektrolizery o mocy 100 MW umożliwiające produkcję 40 ton zielonego wodoru na dobę. W III kwartale 2022 roku koncern ma odebrać pierwszy elektrolizer o mocy 2,5 MW. Posiada już pozwolenie środowiskowe na elektrolizery o mocy 50 MW. Grupa chce uczestniczyć w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej od produkcji poprzez, przewóz, magazynowanie oraz dystrybucję.

Ambicją koncernu jest także posiadanie 30 stacji tankowania wodoru, magazynowanie i transport paliwa z użyciem butli na poziomie 40 ton na dobę. Grupa należąca do Solorza-Żaka chwali się również zbudowaniem prototypowego autobusu wodorowego, który jest w trakcie homologacji. Trwają również przygotowania do budowy fabryki autobusów umożliwiającą produkcję ponad 1000 autobusów wodorowych rocznie. W efekcie tych działań podjętych przez koncern emisja CO2 polskiej gospodarki spadnie aż o ponad 2 mln ton rocznie. Na budowę łańcucha wartości gospodarki opartej o paliwo wodorowe inwestor chce przeznaczyć 0,5 mld złotych.

Jak tłumaczy Grupa Polsat, planowane działania przyspieszą zieloną transformację zainicjowaną przez ZE PAK, która zakłada, że do 2030 roku spółka wyłączy wszystkie aktywa węglowe, a także zrealizuje szeroko zakrojone inwestycje w gospodarkę wodorową.

ZE PAK zatrudnia 3 500 osób i jest największym pracodawcą w Wielkopolsce Wschodniej – regionie szczególnie narażonym na skutki niskoemisyjnej transformacji. ZE PAK w 2021 roku w ramach transformacji energetycznej rozpoczął produkcję z największej w Polsce farmy słonecznej w Wielkopolsce zbudowanej na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywki węgla brunatnego. Zainwestował również w inicjatywy związane z budowaniem kompleksowego łańcucha wartości zielonego wodoru, który może pomóc w dekarbonizacji innych sektorów polskiej gospodarki.

Źródło: Grupa Polsat/ZE PAK/Orsted

Leave a comment