Szansa dla local content- w Łebie powstanie port serwisowy offshore

Łebie powstanie port serwisowy offshore. Będzie on służył do serwisowania morskich farm wiatrowych. Łeba stanie się więc centrum offshore, gdzie znajdą się bazy serwisowe spółki Baltic Power oraz norweskiego Equinoru i Polenergii. Czy powstający port serwisowy zapewni stabilną współpracę polskich i zagranicznych inwestorów i przyczyni się do sprawnego funkcjonowania morskich inwestycji?

Morska energetyka wiatrowa jest określana mianem jednego z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Energia pozyskiwana z wiatru na Bałtyku nie tylko przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wzmocni polską gospodarkę i uczyni polski przemysł bardziej konkurencyjnym za sprawą niższych cen energii elektrycznej. Szansą związaną z wdrożeniem morskiej energetyki wiatrowej jest także budowa nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zaznacza, że możliwie jak największy local content w łańcuchu dostaw, jest kluczowy dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Największym tego przykładem ma być właśnie port serwisowy, który powstanie w Łebie. Od jego powstania ma zależeć sprawne funkcjonowanie morskich inwestycji. Oprócz infrastruktury, powstaną także nowe miejsca pracy. To także szansa na rozwój nowych kierunków nauczania w miejscowych szkołach średnich. Kierunki te będą uwzględniały zapotrzebowanie na pracowników sektora obsługi energetyki.

Dodatkowo mogą przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i wzmocnić gospodarkę naszego kraju poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych. Morska energetyka wiatrowa poza wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski i przyczynieniem się do przyspieszenia transformacji energetycznej naszego kraju pozwoli także na budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców. Obecnie przewaga przemysłu gwałtownie się kurczy. Przemysł znajduje się pod ogromną presją w związku z rosnącymi kosztami energii i problemami z dostępnością surowców.

Leave a comment