Patron
[ 14 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne dołączyło do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

PSG promuje geotermię poprzez informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie. Ponadto stowarzyszenie na co dzień dostarcza informacje o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania.

Stowarzyszenie współpracuje z ciepłowniczymi zakładami geotermalnymi oraz uzdrowiskami stosującymi wody geotermalne w zakresie wymiany doświadczeń w wykorzystaniu energii geotermalnej. PSG prowadzi także współpracę krajową i międzynarodową w zakresie rozwoju wiedzy dotyczącej szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, centralne ciepłownictwo, pompy ciepła, zastosowania w lecznictwie i rekreacji, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, aspekty ekologiczne i społeczne).

Szczegółowe informacje dotyczące PSG i jego aktywności można znaleźć na stronie energia-geotermalna.org.pl