Pompy ciepła
[ 18 czerwca, 2021 by Maria 0 Comments ]

Rząd zaprasza branżę pomp ciepła do współpracy w ramach hubu technologicznego

Dostrzegając potencjał partnerstwa sektorowego inicjowanego przez PORT PC wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio zaprasza branżę pomp ciepła do współpracy. – Inicjatywa może wnieść do Hubu w Miękini wiedzę na temat barier rozwoju sektora pomp ciepła w Polsce, propozycję rozwiązań prawnych oraz perspektywy rozwoju tego sektora w Polsce – mówił podczas IX Kongresu Pomp Ciepła przedstawiciel resortu.

Przedstawiciel już na początku wystąpienia podkreślił, że przeciwdziałanie zmianom klimatu i w pewnym sensie dostosowywanie się do tych zmian oraz pilna potrzeba poprawy jakości powietrza znajduje się w centrum uwagi Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wynika to ambicji resortu i oczekiwań obywateli Polski. Energia pochodząca z OZE stanowi jeden z kluczowych elementów przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatycznym. Wśród technologii perspektywiczne są pompy ciepła.

Rola pomp ciepła w polityce  klimatycznej Polski

Zastosowanie pomp ciepła w gospodarstwach domowych staje coraz ważniejsze, a tym samym i konkurencyjne – powiedział Dziadzio. Pompy ciepła są kluczowym zamiennikiem dla kotłów na paliwa stałe.

– Ten rynek rozwija się bardzo szybko i będzie się rozwijać z punktu widzenia MKiŚ jeszcze szybciej, jeśli na rynku będzie więcej ofert oraz dobrej i potrzebnej technologii – powiedział.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku wyraźnie wskazano, że odejście od paliw kopalnych będzie stopniowe. W miastach nastąpi to do 2030 roku, natomiast na obszarach wiejskich – do 2040 roku. Jest to bardzo szybki okres transformacji w ciepłownictwie – stwierdził Dziadzio.

Hub technologiczny w Miękini – resort zaprasza do współpracy

12 kwietnia podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego, który ma powstać w Miękini w województwie małopolskim, z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz Gminy Krzeszowice. Główną, rozwijaną technologią będą pompy ciepła. Sygnatariuszami są przedstawiciele MKiŚ, instytucje rządowe, władze samorządowe oraz uczelnie. Celem hubu jest rozpowszechnienie i wsparcie pomp ciepła w całym kraju.

– Zakładamy współpracę podmiotów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów do tworzenia nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących OZE i pompy ciepła w ciepłownictwie – komentował Dziadzio.

Koncepcja hubu zakłada połączenie trzech elementów mechanizmu ekosystemu innowacji tj. infrastruktury technicznej (biura, laboratoria i hale testowe), nowoczesnych metod zarządzania (zarządzanie ekosystemem innowacji), współpracy sieciowej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki (inkubatory, startupy, państwowe i prywatne fundusze, inwestorzy).

Dostrzegając potencjał partnerstwa sektorowego inicjowanego przez PORT PC minister zaprosił branżę do współpracy. Inicjatywa może wnieść do Hubu w Miękini wiedzę na temat barier rozwoju sektora pomp ciepła w Polsce oraz propozycję rozwiązań prawnych oraz perspektyw rozwoju tego sektora w Polsce.

Partner
[ 5 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Viessmann partnerem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że jednym z partnerów III edycji Trendów Energetycznych 2020 jest grupa Viessmann, wiodący producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej.

Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 000 kilowatów, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii.

Cieszymy się, że po raz kolejny firma z dużym doświadczeniem w sektorze ogrzewnictwa i chłodnictwa wspiera nasze wydarzenie. W trakcie wydarzenia będzie poruszana tematyka związaną ze skutecznością działań antysmogowych, elektryfikacji oraz zrównoważonego budownictwa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie Trendy Energetyczne.

W ciągu 25 lat działalności na polskim rynku, Viessmann zainstalował ponad kilkaset tysięcy urządzeń grzewczych o łącznej mocy ponad 15 GW i zrealizował ponad 12 000 instalacji grzewczych w obiektach sportowych, wypoczynkowych, hotelach, szkołach, szpitalach, zakładach przemysłowych, budynkach mieszkalnych, inwestycjach deweloperskich oraz budynkach użyteczności publicznej.


Trendy energetyczne to dla mnie takie spotkanie ludzi z branży, gdzie możemy sobie tak naprawdę wymienić poglądy i porozmawiać o tym jaką przyszłość widzimy przed branżą i energetyką, ale też takie miejsce gdzie bardzo chętnie przyjeżdżam troszeczkę poprowokować, pokazać szerszą perspektywę, po to żeby ta dyskusja była pełna i szeroka i żebyśmy dyskutowali nie tylko o tym co nam się wydaje, ale też starli się na poglądy i próbowali znaleźć to optimum dla naszego kraju – mówił podczas ubiegłorocznej edycji Trendów Energetycznych Sebastian Walerysiak – prezes zarządu firmy Viessmann.


Przedstawiciel grupy będzie także jednym z prelegentów Trendy Energetyczne 2020, który odpowie na pytanie, czy w polskiej strategii walki ze smogiem jest miejsce dla kotłów gazowych?

Szczegóły dotyczące działalności można znaleźć na stronie Viessmann.

 

Partner
[ 1 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Dimplex w gronie partnerów Trendy Energetyczne 2020

Jednym z partnerów III edycji Trendów Energetycznych 2020 jest Glen Dimplex – firma produkująca elektryczne urządzenia grzewcze.

Glen Dimplex został założony w 1973 r. Obecnie jest największą na świecie firmą, która produkuje elektryczne urządzenia grzewcze. Działając na arenie międzynarodowej zatrudnia 8,5 tys. osób. Jest także liderem wdrażania innowacyjnych technologii w technice grzewczej. Zajmuje dziś także uznane miejsce w branży wentylacyjnej oraz AGD.

Cieszymy się, że po raz kolejny firma z dużym doświadczeniem w sektorze ogrzewnictwa wspiera nasze wydarzenie. W trakcie Trendów Energetycznych będzie poruszana tematyka związaną ze skutecznością działań antysmogowych, elektryfikacji oraz zrównoważonego budownictwa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie Trendy Energetyczne.

Szczegóły dotyczące działalności można znaleźć na stronie Glen Dimplex.

 

Patron
[ 5 września, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

PORT PC dołączył do partnerów tegorocznej edycji Trendy Energetyczne

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) została patronem Trendów Energetycznych 2020! Cieszy nas, że wydarzenie organizowane przez GLOBEenergia wzbudza duże zainteresowanie branży związanej z pompami ciepła.

 

PORT PC skupia wokół siebie producentów, ekspertów oraz osoby zainteresowane rozwojem pomp ciepła w Polsce. Organizacja jest dziś platformą informacyjną i komunikacyjną dla wszystkich zainteresowanych tematyką ogrzewnictwa i nowych technologii. Głównymi celami organizacji jest zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła oraz stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

W głównych zadaniach PORT PC koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach rozwojowych oraz ciągłym doskonaleniu szkolenia i dokształcaniu. Ważnym zadaniem jest również stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikacja i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

Warto przypomnieć, że Paweł Lachman, ambasador branży pomp ciepła oraz prezes PORT PC otrzymał tytuł TRENDERA 2019 za inicjatywę kampanii społecznej DOMY BEZ RACHUNKÓW promującej domy niezależne energetycznie oraz wkład w rozwój branży mikroinstalacji OZE.

 

Gala TRENDERY 2019 – Paweł Lachman odbiera tytuł TRENDERA. Fot. GLOBEnergia

Szczegółowe informacje na temat działalności PORT PC można znaleźć na stronie organizacji.