Patron
[ 13 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Związek Województw RP patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP) dołączył do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych.

Misją Związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. ZWRP reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspiruje oraz podejmuje inicjatywy, mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpracuje międzynarodowo na poziomie regionów oraz realizuje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.


Zapraszamy do śledzenia działalności związku (ZWRP).