Energetyka
[ 30 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Michalski: Będziemy rozszerzać Ciepłownictwo Powiatowe

W trakcie tegorocznej edycji Trendów Energetycznych 2020 wystąpił Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciel Funduszu powiedział o sukcesach systemu finansującego prośrodowiskowe inwestycje oraz programach Ciepłownictwo Powiatowe, Czyste Powietrze, Geotermia Plus i Energia Plus.

Filar systemu finansowania działań prośrodowiskowych

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW podkreślił podczas III Trendów Energetycznych 2020, że Narodowy Fundusz to filar systemu finansowania ochrony środowiska oraz gospodarki, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju. System finansowania funkcjonuje już od ponad 31 lat, w skład którego wchodzi NFOŚiGW, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i Bank Ochrony Środowiska, który dopełnia ten system.

– System ten przez ponad 30 lat dofinansował przedsięwzięcia o wartości ponad 250 mld zł. Tutaj mówię o samych środkach krajowych i narodowego funduszu. Dochodzą do tego środki wojewódzkich funduszy i Banku Ochrony Środowiska, a jeśli weźmiemy jeszcze do tego środki unijne, to mamy inwestycje, czy różne przedsięwzięcia, na pewno o wartości co najmniej rzędu pół biliona zł – powiedział Michalski.

Jak wskazał, z tej puli można wyodrębnić środki na ochronę powietrza, czy atmosfery. Michalski podkreślił, że dopóki nie powstał program Czyste Powietrze, finansowano głównie, duże przedsiębiorstwa i samorządy. Wykonano już mnóstwo pracy, a emisja zanieczyszczeń została zmniejszona o 80 – 90 proc.- zależnie od tego, o jakich parametrach mówimy. Pyły w najnowszych blokach energetycznych są wychwytywane na poziomie 99,99 proc., a nowoczesne jednostki spalania w zasadzie nie emitują emisji. W związku z zaostrzającymi sie normami związanymi z polityką klimatyczną, potrzebne są coraz to nowsze modernizacje.

– Teraz weszliśmy w system finansowania osób fizycznych i to finansowania bardzo szerokiego. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze i Mój Prąd, oraz szereg innych programów, mamy na celu drastyczne, czy też bardzo poważne zmniejszenie emisji do atmosfery z gospodarstw domowych. Program Czyste Powietrze wspomagany przez program Mój Prąd to jest wyjście naprzeciw tym potrzebom – powiedział Michalski.

Ciepłownictwo Powiatowe

Michalski powiedział, że celem NFOŚiGW, rządu i ministra Klimatu i Środowiska jest zajęcie się kwestią emisji w samorządach i przedsiębiorstwach. Przykładem działań jest funkcjonujący już program Ciepłownictwo Powiatowe, który jest stale poprawiany i ulepszany. Podkreślił, że resort klimatu i środowiska jest otwarty na propozycje współpracy, nie tylko z samorządami. Powiedział, że Ciepłownictwo Powiatowe to program skierowany głównie do samorządów. NFOŚiGW chce wspomóc przedsiębiorstwa, które mają swojego właściciela głównego – jednostkę samorządu terytorialnego.

– Będziemy ten program oczywiście rozszerzać, ale zaczęliśmy od tego, że tutaj są największe zaniedbania. Mniejsze miejscowości nie zostały w odpowiedni sposób potraktowane wcześniej, co jest bolączką czy błędem poprzedników, ale tu nie będziemy do tego wracać, tylko chcemy działać. Wcześniej była sytuacja taka, że jednak finansowanie było skierowane do dużych miast, do dużych przedsiębiorstw, często zagranicznych – powiedział Michalski.

Jak zauważył, “Polska powiatowa” została trochę zaniedbana. W mniejszych miastach trudno sobie poradzić mniejszym przedsiębiorstwom z wymogami emisyjnymi.

Geotermia może być podstawą

Program Ciepłownictwo Powiatowe jest wspomagany programem Polska Geotermia Plus, który jest skierowany do przedsięwzięć, które mogą uwzględnić geotermię tj. odwiert geotermalny czy ciepło geotermalne. Według wiceprezesa NFOŚiGW jest to najlepsze z odnawialnych źródeł energii, ponieważ jest “bezemisyjne, niewrażliwe na żadne czynniki pogodowe, czynniki atmosferyczne, jest bezpieczne, jest bardzo stabilne”. Michalski dodał, że geotermia nie jest też kontrowersyjna społecznie. Geotermia jest podstawą. Jeśli nie możemy skorzystać z dobrodziejstw wnętrza ziemi, ciepła wnętrza ziemi, to wówczas korzysta się z programu Ciepłownictwo Powiatowe.

Energia Plus

Energia Plus to program, który jest skierowany do wszystkich pozostałych przedsięwzięć, które nie mieszczą się w innych programach.

– Tu mamy szerokie możliwości. Wszystkie przedsięwzięcia, które służą efektywności energetycznej, rozwojowi OZE, zmniejszeniu emisji, wszystkie przedsięwzięcia, które są związane powiedzmy z szeroko pojętą poprawą walorów środowiskowych, tutaj mogą znaleźć finansowanie w Energia Plus. To jest szeroki program i otwarty na dużych, średnich i małych przedsiębiorców – tłumaczył Michalski.

Zauważył, że z programu korzystają różnego rodzaju firmy, włącznie z dużymi spółkami energetycznymi krajowymi, jak Polska Grupa Energetyczna, która w ostatnich miesiącach pozyskało 500 mln zł na przedsięwzięcia w Bełchatowie, gdzie trzeba dostosować się do norm emisyjnych.

Biuro Trendy Energetyczne 2020

Fotowoltaika
[ 28 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Jak będzie rozwijał się polski rynek fotowoltaiczny w przyszłym roku? – wyniki ankiety

Podczas III Trendów Energetycznych przeprowadziliśmy wśród uczestników ankietę, w której zapytaliśmy,  jak będzie rozwijał się polski rynek fotowoltaiczny w przyszłym roku. Jakie odpowiedzi otrzymaliśmy od respondentów?

Tak samo lub szybciej!

Okazuje się, że zdaniem respondentów rynek fotowoltaiczny w przyszłym roku będzie się rozwijał tak samo jak w tym lub szybciej. Te odpowiedzi wybrało po 43% respondentów. 12% respondentów uznało, że rynek będzie  rozwijał się wolniej.

Uncategorized
[ 28 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Jakie są największe bariery rozwoju polskiej elektrombilności? – wyniki ankiety

Podczas III Trendów Energetycznych przeprowadziliśmy wśród uczestników ankietę, w której zapytaliśmy,  jakie są największe bariery rozwoju polskiej elektrombilności. Jakie odpowiedzi otrzymaliśmy od respondentów?

Wysokie ceny!

Okazuje się, że zdaniem respondentów największą barierą dla rozwoju polskiej elektromobilności są wysokie ceny pojazdów. Tę odpowiedź wskazało 37% respondentów. Na drugim miejscu wśród barier znalazł się krótki zasięg – 35% respondentów, na trzecim infrastruktura – 12% respondentów, a na czwartym nawyki – 6% respondentów.

 

 

Fotowoltaika
[ 27 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Zyska: Chcemy kontynuować program Mój Prąd. Trwają analizy 

Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzą prace analityczne nad przyszłym kształtem programu Mój Prąd, który rząd chce kontynuować. Rozważane jest dofinansowanie instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, pomp ciepła oraz domowych magazynów energii, o czym poinformował podczas pierwszego dnia Trendów Energetycznych 2020 Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Przewrót kopernikański

Przedstawiciel rządu inaugurując wydarzenie podkreślił, że megatrendy w gospodarce są niesłychanie istotne z punktu widzenia nakreślenia strategicznych celów w kolejnych politykach rządu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska stara się też odczytywać sygnały płynące z rynku polskiego i globalnego. Minister Zyska powiedział, że obejmując funkcję Wiceministra Klimatu oraz pełnomocnika rządu ds. OZE, na jednej z pierwszych konferencji poinformował, że resort chciałby dokonać przewrotu kopernikańskiego w myśleniu o polskim systemie elektroenergetycznym, o jego budowaniu.

W centrum chcielibyśmy postawić odnawialne źródła energii, uzupełniać ten rodzaj wytwarzania energii innymi źródłami konwencjonalnymi, energetyką opartą o gaz ziemny jako paliwo przejściowe, czy też energetyką jądrową. Tak się właściwie dzieje, dzisiaj jeszcze w 2020 r. polski system elektroenergetyczny jest w 74 proc. w zakresie mocy wytwórczych oparty o węgiel kamienny i węgiel brunatny, jednak trzeba powiedzieć, że to się zmienia i zarówno w sposób faktyczny, jak również w zakresie budowania otoczenia regulacyjnego, nowych przepisów prawa, które już weszły w życie, bądź też lada chwila staną się prawem obowiązującym – tłumaczył Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Program Mój Prąd będzie kontynuowany

Jedną z dynamicznie rozwijających się branż w Polsce jest branża fotowoltaiczna, która w 2020 r. została naznaczona kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, jednak przeżywa spektakularny boom inwestycyjny.

Można powiedzieć, że rządowy program priorytetowy “Mój Prąd” stał się swoistego rodzaju tarczą antykryzysową dla branży fotowoltaicznej w Polsce. Program dofinansowuje instalacje prosumenckie na poziomie 5 tys. zł do jednej instalacji. W tej chwili liczba wniosków złożonych do NFOŚiGW, który jest operatorem tego programu, już przekroczyła 173 tys. wniosków i spodziewamy się, że do końca roku, do 18 grudnia, kiedy został wyznaczony termin realizacji drugiego naboru w ramach programu “Mój Prąd”, ten poziom osiągnie 200 tys. wniosków. Co za tym idzie zostanie skonsumowany cały budżet, który został przeznaczony na program Mój Prąd, który jest na poziomie 1 mld zł – tłumaczył Zyska.

Przedstawiciel resortu poinformował, że dziennie w ramach programu wpływa nawet po 1000 wniosków, a ostatnio padł rekord – nawet 1200 w ciągu dnia. W ocenie Ireneusza Zyski program dał znakomite rezultaty i tworzy rynek zbytu także dla polskich producentów.

Zyska poinformował, że obecnie prowadzone są prace analityczne przez resort i NFOŚiGW nad przyszłym kształtem programu Mój Prąd.

W tej chwili byłoby jeszcze nieodpowiedzialne z mojej strony podawać szczegóły. Myślimy o tym, aby wspierać rozwój nie tylko instalacji prosumenckich fotowoltaicznych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ale również możliwości dofinansowania ładowarki samochodu elektrycznego, pompy ciepła, domowego magazynu energii. To są kierunki naszego myślenia. Myślimy o tym, żeby zbilansować wytwarzanie energii w miejscu wytwarzania – komentował Ireneusz Zyska podczas III Trendów Energetycznych.

To nie koniec priorytetowych programów

Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2020 r, jednym z celów w Polsce jest funkcjonowanie miliona prosumentów. Zyska poinformował, że w tej chwili przekroczyliśmy 270 tys. instalacji prosumenckich, których w przyszłości ma być co najmniej milion, a nawet jeszcze więcej. Ważne jest zadbanie o system bilansowania w samym miejscu wytwarzania poprzez m.in. rozwój magazynów energii. Obecnie realizowane są programy takie jak Miasto z Klimatem oraz Dom z Klimatem, które mają stać się programami priorytetowymi. Zyska wyraził nadzieję na rozwój inteligentnych domów. Być może w przyszłości będziemy mieć w smartfonie aplikację, którą będziemy w stanie obsłużyć cały nasz budynek, bądź też mieszkanie, tak aby zoptymalizować wykorzystanie energii.

W Polsce będzie funkcjonować co najmniej 300 autonomicznych rejonów energetycznych, czyli klastrów energii. Obecnie resort pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która “urynkowi” klastry energii, które mają uzyskać impuls ekonomiczny do rozwoju, a jednocześnie pełnić rolę magazynów energii dla dużego systemu, krajowego systemu elektroenergetycznego, świadcząc usługę bilansowania, kiedy np. dochodzi do jakiejś awarii. Taką awarię przeżyliśmy w Polsce w tym roku 21-22 czerwca, gdzie zostały wyłączone moce wytwarzania energii w dużych elektrowniach węglowych, w efekcie spowodowały konieczność importu dużej ilości energii.

Polska w najmniejszym stopniu musi polegać na imporcie energii. Zyska przywołał istotę programu DSR prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Biogaz i biometan

Przedstawiciel resortu powiedział także o dużym potencjale w zakresie generacji biogazu i biometanu. Powiedział, że jest porównywalny do potencjału gospodarki niemieckiej.

Mamy w Polsce 100 biogazowni, w Niemczech jest ich około 12 tysięcy.  Według ekspertów PGNiG w 2030 r. w Polsce będzie można wytwarzać około 7 mld m3 biometanu, co może wpłynąć na oblicze naszej gospodarki – przewiduje Pełnomocnik ds. OZE.

Odejście od węgla z szacunkiem dla górnictwa

Pełnomocnik Rządu ds. OZE podkreślił także także energetyki konwencjonalnej, opartej o węgiel kamienny i brunatny.

Zachowujemy wielki szacunek dla środowiska zawodowe, które pracuje przy wydobyciu węgla i wytwarzania energii. W PEP 2040 przewidzieliśmy odchodzenie od węgla w sposób ewolucyjny, aby ochronić regiony, które funkcjonują w oparciu o węgiel. – powiedział podczas Trendów Energetycznych 2020 Ireneusz Zyska.

Według Pełnomocnika ds. OZE, ma to ogromne znaczenie dla zachowania ładu, spokoju słonecznego, ale zachowania bezpieczeństwa regionu

Fotowoltaika
[ 26 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Rudyszyn: Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych nie zawsze będzie się rozwijał tak, jak obecnie

Według projektu dokumentu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., jednym z filarów przyszłego systemu energetycznego ma być zeroemisyjna energetyka, która będzie zbudowana w oparciu o m.in. funkcjonowanie miliona prosumentów. Czy cel jest realny? Jakie rodzi wyzwania? Odpowiada Piotr Rudyszyn, ekspert rynku OZE oraz III Trendów Energetycznych 2020.

Ilość nie zawsze może iść w parze z jakością

Ekspert ds. rynku OZE oraz III Trendów Energetycznych 2020 tłumaczy w komentarzu dla GLOBEnergia, że rynek prosumentów w Polsce rozwija się dobrze.

Można stwierdzić, że nawet bardzo dobrze. Należy zauważyć, że gwałtowny rozwój fotowoltaiki powoduje również to, że ceny lub jakość nie zawsze są takie, jakbyśmy oczekiwali. Jeśli instalator ma 30 lub 40 instalacji do wykonania w miesiącu, to jest duże podejrzenie, że jakość tych instalacji nie zawsze będzie dobra. Generalnie dobrze, że rynek mikroinstalacji PV rozwija się, ważne żeby trzymał dynamikę, aby za 2-3 lata utrzymał się trend i zaangażowani ludzie ciągle mieli pracę – tłumaczy Rudyszyn.

Prosument będzie ewoluował

Ekspert powiedział, że cel miliona instalacji prosumenckich zostanie zrealizowany o wiele szybciej, niż w 2030 r.

Milion prosumentów jest celem realnym, wykonalnym, zostanie zrealizowany szybciej, niż założono w PEP 2040. Sytuacja na rynku ma się dobrze dzięki tzw. systemowi opustów i zmianom technologicznym, gdzie idealnie udaje się dobrać prosumenta do pomp ciepła – dodał ekspert.

Ekspert zauważa jednak, że rynek fotowoltaiki w dłużej perspektywie może spowolnić.
Liczba gospodarstw domowych w Polsce jest określona i naturalnym jest, że nie wszyscy będą mieć możliwości, by taką instalację zainstalować. Sama energetyka prosumencka będzie równocześnie mocno ewoluowała. Może już niedługo, nawet mieszkańcy bloków będą mieli możliwość inwestowania we własną elektrownię. Może pojawią się projekty społeczności energetycznych, a może indywidualne elektrownie nawet na balkonach.

Instytucja prosumenta będzie ewoluowała do poziomu społeczności energetycznych, będzie się rozszerzała o małych i średnich przedsiębiorców. Pojawią się pomysły na wirtualne elektrownie. Cel miliona prosumentów w PEP 2040 jest więc bardzo dobrze postawiony – tłumaczy Rudyszyn.

Pomagają programy rządowe

Na popularność rozwoju mikroinstalacji PV w Polsce mają wpływ m.in. takie programy rządowe jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. W przypadku pierwszego z nich, 21 października br. rozpoczął się nabór wniosków, dla osób o niższych dochodach. W celu otrzymania dotacji do nawet 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu – niezbędne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował też nowe udogodnienie jak kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku, oraz listę urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania programu. Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 tys. zł, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tys. złotych na instalację PV. Od początku uruchomienia programu Czyste Powietrze we wrześniu 2018 roku, Polacy złożyli łącznie ponad 172 tysiące wniosków.

W przypadku Programu Mój Prąd, od 13 stycznia 2020 r. trwa już drugi nabór wniosków. Nabór ten zakończony zostanie 18.12.2020 r. lub w momencie wyczerpania środków. Zostało wypłaconych już 85 098 dofinansowań do projektów instalacji PV. W budżecie projektu zostało do alokacji 575 900 448 zł. Dzięki programowi zredukowano już emisję CO2 o 385 797 600 kg/rok.

Mój Prąd i Czyste Powietrze znacznie napędziły tempo rozwoju instalacji prosumenckich w Polsce. Kolejne edycje inicjatyw pomogą tylko utrzymać ten trend, ale przede wszystkim wesprą transformację energetyczną Polski. Realizując założenia strategii integracji sektorów oraz ich elektryfikacji, programy powinny być rozszerzone o instalacje niezbędne dla systemu energetycznego tj. magazyny energii, pompy PV czy ładowarki do samochodów elektrycznych.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Partner
[ 20 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Ekoenergetyka partnerem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Ekoenergetyka dołączyła do grona partnerów Trendów Energetycznych 2020.

Ekoenergetyka-Polska jest jednym z liderów w branży elektromobilności w Europie. Produkuje stacje ładowania wysokiej mocy do samochodów i autobusów elektrycznych. Świadczy takie usługi jak wdrożenie, serwis, zdalne zarządzanie infrastrukturą ładowania i monitoring.

Firma powstała w 2009 r. w Zielonej Górze. Od początku jej głównym celem jest tworzenie infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. W ciągu dekady działalności, Ekoenergetyka urosła z 2 do ponad 200 pracowników oraz zdobyła klientów w całej Europie.

Zapraszamy do śledzenia działalności Ekoenergetyka.

 

Patron
[ 19 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

WFOŚiGW w Katowicach patronem honorowym Trendów Energetycznych 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach objął honorowym patronatem III edycję Trendów Energetycznych, które odbędą się w dniach 27-29 października 2020 roku w formule online.

Trendy Energetyczne organizowane przez Redakcję GLOBEnergia to miejsce spotkań praktyków i ekspertów sektora energetycznego, w szczególności branży odnawialnych źródeł energii. Tegoroczne Trendy Energetyczne 2020 są także miejscem dyskusji na temat transformacji energetycznej, jak i przyszłości sektora energii. Patronat WFOŚiGW jest wyrazem aprobaty dla naszej działalności, za co bardzo dziękujemy. W Programie wezmą udział eksperci, przedsiębiorcy oraz analitycy, na co dzień funkcjonujący w sektorze energetyki. Przyznany patronat jest także szczególnym uznaniem dla ich wiedzy. W trakcie wydarzenia zostaną podjęte dyskusje na tematy związane z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz zrównoważonym rozwojem.

Szczegółowe informacje na temat WFOŚiGW w Katowicach można znaleźć TUTAJ

W Programie eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zachęcamy do udziału w Trendach Energetycznych!

  • 27 października 2020 – główne obrady
  • 28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl

Patron
[ 16 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

WFOŚiGW w Krakowie patronem honorowym Trendów Energetycznych 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie objął honorowym patronatem III edycję Trendów Energetycznych, które odbędą się w dniach 27-29 października 2020 roku w formule online.

Trendy Energetyczne organizowane przez redakcję GLOBEnergia to miejsce spotkań praktyków i ekspertów sektora energetycznego, w szczególności branży odnawialnych źródeł energii. Tegoroczne Trendy Energetyczne 2020 to także miejsce dyskusji na temat transformacji energetycznej jak i przyszłości sektora energii. Patronat WFOŚiGW jest wyrazem aprobaty dla naszej działalności, za co bardzo dziękujemy. Udział w Programie biorą eksperci, przedsiębiorcy oraz analitycy, na co dzień funkcjonujący w sektorze energetyki. Przyznany patronat jest także szczególnym uznaniem dla ich wiedzy. W trakcie wydarzenia zostaną podjęte dyskusje na tematy związane z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz zrównoważonym rozwojem.

Szczegółowe informacje na temat WFOŚiGW w Krakowie można znaleźć TUTAJ

W trakcie Trendów Energetycznych eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid. WFOŚiGW w Krakowie będzie reprezentował podczas wydarzenia Kazimierz Koprowski – prezes zarządu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zachęcamy do udziału w Trendach Energetycznych!

  • 27 października 2020 – główne obrady
  • 28-29 października 2020 – seria webinarów z ekspertami

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl

 

Patron
[ 14 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne dołączyło do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

PSG promuje geotermię poprzez informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie. Ponadto stowarzyszenie na co dzień dostarcza informacje o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania.

Stowarzyszenie współpracuje z ciepłowniczymi zakładami geotermalnymi oraz uzdrowiskami stosującymi wody geotermalne w zakresie wymiany doświadczeń w wykorzystaniu energii geotermalnej. PSG prowadzi także współpracę krajową i międzynarodową w zakresie rozwoju wiedzy dotyczącej szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, centralne ciepłownictwo, pompy ciepła, zastosowania w lecznictwie i rekreacji, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, aspekty ekologiczne i społeczne).

Szczegółowe informacje dotyczące PSG i jego aktywności można znaleźć na stronie energia-geotermalna.org.pl

 

Patron
[ 13 października, 2020 by GLOBEnergia 0 Comments ]

Związek Województw RP patronem III edycji Trendów Energetycznych 2020

Miło nam poinformować, że Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP) dołączył do grona patronów Trendów Energetycznych 2020.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych.

Misją Związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. ZWRP reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspiruje oraz podejmuje inicjatywy, mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpracuje międzynarodowo na poziomie regionów oraz realizuje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.


Zapraszamy do śledzenia działalności związku (ZWRP).