Andrzej Guła

Instytucja:
Polski Alarm Smogowy

Ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony powietrza, ekonomista środowiska. Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz inicjatywy Polski Alarm Smogowy działających na rzecz poprawy jakości powietrza.
Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska.