Anna Będkowska

Firma:
GLOBEnergia

Na co dzień redaktor prowadzący GLOBEnergia.
Absolwentka AGH WGGIOŚ. Dawniej członek koła naukowego OZE „Grzała” oraz manager ds. zarządzania projektem w firmie SOLGEN.
Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej „Polska PV” i członek Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii „Helios”.