Daniel Raczkiewicz

Firma:
Kancelaria Doradztwa Rynku Energii

Od 12 lat pasją i zamiłowaniem związany z energetyką zawodową. W latach 2008-2009 jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach projektu opracował koncepcję rozwoju rynku OZE na potrzeby elektrowni. W latach 2009-2011 Dyrektor Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych prywatnych spółek obrotu, odpowiedzialny za obsługę klientów TPA, strategię funkcjonowania biura obrotu na rynkach hurtowych, a w szczególności na rynkach giełdowych i OTC.

W latach 2013 -2017 współtworzył start-up, spółkę obrotu IEN Energy, jako Prezes Zarządu, opracował i wdrożył innowacyjne produkty dotychczas niespotykane w obrocie energią elektryczną tj. wirtualny magazyn energii, auto konsumpcję energii wytworzonej na potrzeby innych PPE, wirtualną elektrownię, bilansowanie obiektowych instalacji PV oraz obsługę umów PPA. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się klastrów energii na płaszczyźnie obrotu. Opracował 15 strategii dla klastrów energii, w tym 11 certyfikowanych przez Ministerstwo Energii. 

Od 2017 roku prowadzi działalność ekspercką, konsultant Gerson Lehrman Group, Inc. 

Aktualnie jako ekspert specjalizuje się w problematyce transformacji rynku energii w Polsce w oparciu o lokalne wspólnoty energetyczne, mikrosystemy energetyczne, klastry energii i spółdzielnie energetyczne. 

Ekspert rynku energii, doskonale znający zasady funkcjonowania rynku energii, który aktywnie wspiera wytwórców OZE w zakresie doboru optymalnych modeli sprzedaży energii, wspiera również rozwój innowacyjnych rozwiązań IT dedykowanych energetyce. Jako doradca był uczestnikiem projektu organizacji biura obrotu energią elektryczną dla spółek GK PKN ORLEN w zakresie w zakresie opracowania architektury i funkcjonalności systemu IT do obrotu energią elektryczną.

Opracował biznesplany organizacji przedsięwzięć polegających na organizacji spółek obrotu energią elektryczną oraz spółek dystrybucji energii elektrycznej. 

Aktywnie współpracuje z organizacjami parlamentarnymi i rządowymi.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, prelegent licznych konferencji i szkoleń, opiekun programu praktyk zawodowych dla studentów w zakresie obrotu energią.