Marek Miara

Instytucja:
ISE Fraunhofer

Koordynator działań związanych z pompami ciepła w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu. Kieruje grupą pomp ciepła, prowadzi projekty monitoringu na dużą skalę dotyczące wydajności pomp ciepła. Nadzoruje międzynarodowe projekty i działania UE w ramach programów związanych z pompami ciepła. Jest członkiem komitetów normalizacyjnych VDI oraz współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Stopień doktora inżyniera uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Jest również absolwentem Uniwersytetu w Kassel (2004, magisterium podyplomowe) w dziedzinie Energii i Środowiska, Energii Odnawialnej, Efektywności Energetycznej oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynierii Lądowej.

W dziedzinie pomp ciepła opublikował artykuły techniczne i dokonał licznych prezentacji na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.