Łukasz Pytliński

Wiceprezes Instytutu Ekonomii Środowiska

Wiceprezes Instytutu Badań Rynku CEM prowadzącego analizy w zakresie społecznych zagadnień związanych z produkcją i konsumpcją energii. Prezes Stowarzyszenia The Krakow Institute for Sustainable Energy. Członek zespołu pracowników merytorycznych Instytutu Ekonomii Środowiska. Badacz, ekspert, trener i mówca konferencyjny w dziedzinie badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań w zakresie postaw wobec środowiska naturalnego. Autor i współautor wielu raportów badawczych analizujących zagadnienia związane z kształtowaniem postaw społecznych wobec zjawiska smogu, niskiej emisji oraz transformacji w zakresie źródeł grzewczych w budownictwie mieszkaniowym.