Timothy Goodson

Instytucja
Międzynarodowa Agencja Energii

Timothy Goodson jest analitykiem i specjalistą ds. modelowania w Międzynarodowej Agencji Energii, gdzie kieruje analizami budynków w zespole World Energy Outlook. Timothy kierował pracami agencji w zakresie integracji sektorów energii. Timothy jest również głównym autorem serii publikacji IEA Global Energy Review. Był kluczowym współautorem raportu Net Zero do 2050 roku. Jest pasjonatem energetyki, przekonanym o krytycznej roli rygorystycznej analizy i danych w kształtowaniu polityki energetycznej i klimatycznej. Posiada tytuł magistra w dziedzinie międzynarodowej energetyki z Sciences Po Paris, a także stopnie naukowe z inżynierii mechanicznej i nauk politycznych z Monash University w Australii.