Trender Energetyczny

 

W tym roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Maćkowiak-Panderze – polskiej ekspertkce ds. energetyki i klimatu. Joanna Maćkowiak-Pandera od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce. Drugi tytuł TRENDERA 2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie – kierownikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonerowi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

Trender Energetyczny 2021

 

TOMASZ ZUBILEWICZ brał udział w przygotowaniu do produkcji telewizyjnej oraz emisji 25 programów we współpracy z NFOŚiGW. Współpracował przy konferencji w Krakowie w ramach National Programme Environment and Infrastructure (Obszaru Infrastruktura i Środowisko). Współpracował również przy projektach Redakcji GLOBEnergia podczas Targów Enex oraz prowadził cykl spotkań samorządowych Energia w gminie – w tematyce Odnawialnych Źródeł Energii. Przez lata angażował się w spotkania z młodzieżą szkolną w szkołach i w przedszkolach w całym kraju.

Za te i inne działania w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz ogromne zaangażowanie w walce o ochronę klimatu, Tomasz Zubilewicz otrzymał tytuł TRENDERA 2021 jako OSOBOWOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII!

 

Za rozwój energetyki obywatelskiej i za intensywne działania wspierające polskich prosumentów oraz wkład w walkę o czyste powietrze tytuł TRENDERA 2019 otrzymał ówczesny “Minister od smogu” prezes NFOŚiGW oraz pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze – PIOTR WOŹNY, który aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu ZE PAK.

Za inicjatywę kampanii społecznej DOMY BEZ RACHUNKÓW promującej domy niezależne energetycznie oraz wkład w rozwój branży mikroinstalacji OZE tytuł TRENDERA 2019 otrzymał również ambasador branży, prezes PORT PC – PAWEŁ LACHMAN

Trender Energetyczny 2019

Trender Energetyczny 2018

 

Podczas pierwszych Trendów Energetycznych, tytuł TRENDERA został przyznany dwóm osobom. Pierwszym laureatem został ANDRZEJ GUŁA, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, który rozpoczął w Polsce dyskusję o problemie niskiej emisji i którego działania uświadomiły milionom Polaków, jakim powietrzem oddychają.

Drugim laureatem był prof. dr hab. inż. WOJCIECH GÓRECKI, który umiejętnie połączył wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy związanej z surowcami kopalnymi do rozwoju geotermii. To świetny przykład na przejście z energetyki klasycznej do Odnawialnych Źródeł Energii.