Zakaz sprzedaży kotłów gazowych od 2029 roku w UE – branża pomp ciepła komentuje propozycje KE

18 maja 2022 roku Komisja Europejska opublikowała plan REPowerEU. Opiera się on na ambitnych celach dotyczących pomp ciepła. Komisja chce wymogu zainstalowania w Unii Europejskiej ok. 20 mln pomp ciepła do 2026 roku i prawie 60 mln do 2030 roku. Określenie tych celów wynika z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych z Rosji. Jakie znaczenie ma zakaz sprzedaży kotłów gazowych proponowany przez UE?

wrot UE w kierunku pomp ciepła wynika z działania na rzecz zmniejszenia zużycia gazu ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, budynków i przemysłu. W opublikowanym dokumencie (REPowerEU), KE wyznacza cel podwojenia tempa instalowania pomp ciepła. Komisja zwraca również uwagę na konieczność zwiększenia produkcji tych urządzeń na rynku europejskim oraz proponuje wprowadzenie ułatwień dostępu do finansowania pomp ciepła.

Zakaz sprzedaży kotłów na paliwa kopalne od 2029 roku

Jednocześnie KE opublikowała komunikat “EU Save Energy”, w którym proponuje szereg środków mających na celu przyspieszenie i zachęcenie do wdrażania pomp ciepła. Środkami tymi są m.in. surowsze wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz zmiany w wymogach ekoprojektu. Wymienione zmiany mają doprowadzić do zakazu wprowadzania na rynek kotłów na paliwa kopalne (np. gazowych, węglowych i olejowych) od 2029 r. Do sprzedaży dopuszczone będą tylko wysokoefektywne rozwiązania hybrydowe, polegające na współpracy pomp ciepła z kotłami gazowymi. W dokumencie zapowiedziane jest też zaostrzenie wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych budynków.

Nie są to jedyne propozycje KE, które mają przyspieszyć wprowadzanie pomp ciepła na rynek. Komisja proponuje również:

  • Stosowanie środków wspierających w zakresie cen, aby zachęcić do przechodzenia na pompy ciepła (w tym stosowanie obniżonego VAT).
  • Przyspieszenie terminu zakończenia udzielania dotacji publicznych na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w budynkach z 2027 r. na 2025 r.
  • Stworzenie nowego okna w Funduszu Innowacji w celu wspierania innowacyjnej produkcji czystych technologii, w tym pomp ciepła.
  • Przyspieszenie wdrażania i integracji pomp ciepła na dużą skalę w sposób efektywny kosztowo, na przykład poprzez wykorzystywanie ciepła przemysłowego.

Średnioterminowe działania REPowerEU

Komisja Europejska chce zwiększenia wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej z obecnych 9 proc. do co najmniej 13 proc. do 2030 roku w stosunku do poziomu z 2020 roku. KE postuluje również, by zwiększyć cel w zakresie energii odnawialnej do 45 proc. z proponowanych obecnie 40 proc. Licząc się z wyzwaniami, które czekają branżę pomp ciepła w związku z tak ambitnymi celami, Komisja chce utworzyć zakrojone na szeroką skalę „partnerstwo na rzecz umiejętności”, które powinno pomóc w szkoleniu ludzi do pracy w branży pomp ciepła.

Leave a comment